Page content

Outplacement in Friesland

Van Leeuwarden, Sneek en Drachten snel in Heerenveen

LoopbaanRegisseur gebouw WerkstateVan Leeuwarden, Sneek en Drachten ben je snel in Heerenveen. Het kantoor is makkelijk bereikbaar voor iedereen die outplacement zoekt.

Gebouw Werkstate met het kantoor van LoopbaanRegisseur op de 3e verdieping ligt naast het Centraal Station in Heerenveen, zodat het ook met openbaar vervoer vlot bereisbaar is.

Bij trainingen `s-avonds en in de weekeinden kun je altijd voor de deur parkeren. Overdag zijn er 15 parkeerplaatsen.

Friesland

Friesland

Friesland

Friesland heeft veel platteland, ruimte en water. Van oudsher heeft het een eigen onafhankelijkheid en cultuur: nuchter, bescheiden, vriendelijk en praktisch aangelegd.

Friezen kunnen wat stug zijn, maar eenmaal in hun hart blijf je in hun hart. Opschepperij wordt niet op prijs gesteld. Men kent Friezen als harde werkers, serieus en loyaal, hetgeen door werkgevers in heel Nederland gewaardeerd wordt.

Er is wat minder werk dan in de randstad, maar de infrastructuur is uitstekend en er zijn amper files. Wel is het aan te bevelen om te beschikken over een eigen auto, zeker als je buitenaf woont.

Werk zoeken in Friesland tijdens Outplacement

Als je in Friesland tijdens het outplacementtraject, bij loopbaanbegeleiding of bij re-integratie 2e spoor werk gaat zoeken, dan wil je weten waar je het beste juist wel of juist niet werk kunt zoeken.

Daarom volgen onderstaand enkele gegevens over de Friese Arbeidsmarkt. Je kunt meer informatie vinden als je klikt op Arbeidsmarkt Friesland.

Werkgelegenheid in Friesland (bron: Provincie Fryslân)

Sinds 2003 is de Friese werkgelegenheid met 2,2% gegroeid. Landelijk nam het aantal banen de afgelopen 10 jaar met 3,6% toe.

Het aantal banen in de zorg is in de afgelopen 10 jaar met bijna 30% toegenomen. De werkgelegenheid binnen de dienstverlening nam met 26% toe.

Het aantal banen binnen de industrie, bouw, financiële instellingen en landbouw is de afgelopen 10 jaar met 10 tot 20% gekrompen.

Werkgelegenheidsontwikkeling Provincies 2012-1013In de zuidelijke regio’s van de provincie is sprake van een werkgelegenheidsgroei ten opzichte van 2003. In Noordwest is het aantal banen nagenoeg gelijk gebleven en in Noordoost is er sprake van een werkgelegenheidskrimp.

De gemeente Heerenveen is zowel absoluut als relatief de snelst groeiende banengemeente.

Aantal banen (bron: Provincie Fryslân)

Op de jaarlijkse peildatum van 1 april telde Fryslân in 2013 283.520 banen. Het betreft 223.302 fulltime banen (meer dan 15 uur per week) en 60.217 parttime banen (minder dan 15 uur per week). In de periode april 2012 tot april 2013 zijn 3.815 fulltime banen verloren gegaan, een krimp van 1,7%.

Het totaal aantal parttime banen is met 455 toegenomen, wat neerkomt op een groei van 0,8%.

In 2009 werden de gevolgen van de financiële en economische crisis zichtbaar in de Friese werkgelegenheid. Sinds het uitbreken van de crisis zijn er bijna 8500 fulltime banen verloren gegaan, een krimp van 3,7%.

Groei Werkgelegenheid per Sector (bron: Provincie Fryslân)

De werkgelegenheidsontwikkeling verschilt sterk per sector. Gevolgen van de crisis zijn op sectorniveau duidelijk merkbaar.

De bouwsector heeft tussen april 2012 en april 2013 1.445 banen verloren en is daarmee met 8,1% gekrompen.

De financiële instellingen tellen gezamenlijk 420 banen minder dan in 2012, een verlies van 4,6% van de werkgelegenheid.

De Friese industrie telt met een verlies van 2% 675 banen minder dan een jaar eerder.

Ook binnen het onderwijs is sprake van een afgenomen werkgelegenheid.

Met een verlies van 535 banen telt het onderwijs 3,2% minder fulltime banen dan in 2012. Binnen het onderwijs staat hier wel een groei van ruim 300 parttime banen tegenover.

Binnen de handelssector, vervoerssector en horeca is de werkgelegenheid tussen de 2% en 3% gekrompen.

De landbouw telt 0,7% banen minder dan in 2012.

Binnen de dienstverlening, de gezondheidszorg en bij de overheidsinstellingen is geen sprake van banenverlies. Deze sectoren kennen een bescheiden groei van minder dan 1%.

Grootte van de Sectoren (bron: Provincie Fryslân)

Bij outplacement kun je het beste werk zoeken in de zorg, zakelijke dienstverlening en bij nutsbedrijven.

Werkgelegenheidsontwikkeling per Sector 2013

De zorgsector is de grootste werkgever in Fryslân, gevolgd door de industrie en de handel.

Het aantal fulltime banen in de zorg is in de afgelopen 10 jaar met bijna 30% toegenomen.

De werkgelegenheid binnen de dienstverlening is met 26% gegroeid ten opzichte van 2003.

De werkgelegenheid binnen de industrie, bouw, financiële instellingen en landbouw is de afgelopen 10 jaar met 10 tot 20% gekrompen.

Werkgelegenheid per Sector (bron: Provincie Fryslân)

Bij outplacement kun je met de onderstaande cijfers per branche bepalen in welke branches je het meest kansrijk bent.

1- Landbouw en visserij
Ondanks het geringe banenverlies van 0,7% in 2013 heeft de landbouwsector in 10 jaar tijd in verhouding de meeste werkgelegenheid ingeleverd. Ten opzichte van 2003 is de werkgelegenheid in de Friese landbouw met 20% afgenomen. Landelijk is de sector in tien jaar tijd met 17% gekrompen.

2- Industrie en delfstoffenwinning
Met een krimp van 2% telt de Friese industrie in 2013 675 banen minder dan in 2012. Tot 2010 was de industrie de grootste werkgever in Fryslân. In de afgelopen 10 jaar heeft de sector 12% van haar werkgelegenheid zien verdwijnen. Landelijk is het industriële banenverlies met 15% nog sterker. Sinds 2003 is met name binnen de voedingsmiddelenindustrie, houtbewerking, drukkerijen, metaalindustrie, bij de vervaardiging van elektrische apparatuur en bij de vervaardiging van transportmiddelen de werkgelegenheid sterk afgenomen. In 2013 telt de Friese industrie nog ruim 33.000 fulltime banen.

3- Nutsbedrijven
De kleinste sector in Fryslân telt op 1 april 2013 ruim 2.680 fulltime banen. Het gaat binnen deze sector om bedrijven die zich bezighouden met winning en distributie van water, productie en handel van gas en elektriciteit en afvalinzameling en behandeling.

4- Bouwnijverheid
De bouwsector is het voornaamste slachtoffer van de economische crisis. In de periode 2008-2013 zijn ruim 4400 fulltime banen verloren gegaan in de Friese bouw, een krimp van 21% van de werkgelegenheid. Met name in 2012 (-6,2%) en 2013 (-8,1%) heeft de sector veel werkgelegenheid ingeleverd. In de jaren voor de crisis zat de werkgelegenheid nog flink in de lift, in 2013 telt de sector 15% minder banen dan in 2003. Met het verlies aan werkgelegenheid besluiten veel bouwvakkers als zelfstandige te gaan werken. Sinds 2008 is het aantal zelfstandigen (lees: bedrijven met 1 fulltime werkzame persoon) met 630 (18%) toegenomen tot een totaal van 4120. In dezelfde periode zijn bij bouwbedrijven met minimaal 2 werkzame personen in 5060 banen verloren gegaan.

5- Handel en reparatie
Met ruim 31.000 fulltime banen is de handelssector de derde werkgever in Fryslân. Landelijk is de sector lange tijd de grootse werkgever geweest. In 2013 is de sector ingehaald door de gezondheidszorg. De Friese handel telt in 2013 ruim 700 fulltime banen minder dan een jaar eerder. Dit verlies van 2,2% aan werkgelegenheid is nagenoeg gelijk aan de landelijke trend (-2,1%). De handelssector loopt van alle sectoren het meest gelijk op met de totale werkgelegenheidsontwikkeling. De sector kent ook relatief veel parttime banen. Het aantal parttime banen is met 0,6 afgenomen tot ruim 15.000. Binnen de handel en reparatie van auto’s en motorfietsen is in 2013 4,3% van de werkgelegenheid verloren gegaan. De overige detailhandel kende een verlies van 3,1%. Binnen de Friese groothandel is de werkgelegenheid met een banengroei van 0,2% stabiel gebleven.

6- Vervoer, opslag en communicatie
De sector telt in 2013 ruim 300 banen minder dan in 2012, een verlies van 2,3% van de werkgelegenheid. Landelijk bedroeg de krimp in 2013 slechts 0,1%. Tussen 2003 en 2008 groeide het aantal banen met ruim 12%. Sinds het uitbreken van de crisis is vervolgens 5% van de werkgelegenheid verloren gegaan.

7- Horeca
De Friese horeca telt in 2013 een kleine 6400 fulltime banen. De horeca telt daarnaast met ruim 5300 banen relatief veel parttime werkgelegenheid. Het aantal fulltime banen is in 2013 met 190 afgenomen (-2,9%). Het aantal parttime banen nam met 135 af (-2,5%). Landelijk was er met respectievelijk een afname van 0,8% fulltime- en 1% parttime banen sprake van minder verlies. In de afgelopen 10 jaar is het aantal fulltime horecabanen met 3% -en het aantal parttime banen met 5% afgenomen. Landelijk is het aantal fulltime banen in 10 jaar tijd nagenoeg stabiel gebleven. De parttime werkgelegenheid groeide met ruim 5%.

8- Financiële instellingen
In de Friese financiële sector zijn in 2013 ruim 400 banen verloren gegaan. Met een verlies van 4,6% heeft de sector meer werkgelegenheid verloren dan landelijk (-2,3%). De gevolgen van de crisis zijn duidelijk te zien in de werkgelegenheidsontwikkeling van de sector. Sinds het uitbreken ervan in 2008 heeft dit in Fryslân een kleine 1400 financiële banen gekost. Een verlies van 13,4% van de werkgelegenheid. In vergelijking met 2003 telt de sector zelfs ruim 2000 banen minder. Landelijk zijn de gevolgen van de crisis met een banenverlies van 13,7% vergelijkbaar.

9- Zakelijke dienstverlening
Met 0,8% is het aantal banen in de zakelijke dienstverlening iets gegroeid naar ruim 23.000. Landelijk was er sprake van een krimp van 0,6%. In de afgelopen 10 jaar is het aantal banen in de dienstverlening met 27,4% gegroeid, tegenover 19,5% landelijk. Desalniettemin is het aandeel van de sector in de totale werkgelegenheid met 10,3% nog steeds een stuk lager dan 14,7% landelijk.

10- Openbaar bestuur en overheid
Na drie jaar van verlies is in 2013 het aantal banen binnen de overheid met 0,7% licht toegenomen. Een groei van 90 banen maakt een totaal van 13.250 overheidsbanen in 2013. Landelijk was er sprake van een verlies van 1,3%. Sinds 2003 is de werkgelegenheid binnen de Friese overheid met 2,4% gekrompen. Landelijk is er met 2,6% sprake van een vergelijkbare daling van werkgelegenheid bij de overheid.

11- Gezondheids- en welzijnszorg
Met ruim 38.000 banen en een aandeel van 17,1% in de werkgelegenheid is de gezondheidszorg de grootste werkgever in Fryslân. In de afgelopen tien jaar is de werkgelegenheid in de zorg met 29,4% gegroeid en is hiermee de snelst groeiende sector. Sinds 2013 is de zorg ook landelijk de grootste sector, met een aandeel van 15,8%. De groei van het aantal fulltime banen in 2013 bedraagt 0,6%, tegenover 0,1% landelijk. In de zorg zijn relatief veel mensen parttime aan het werk. Het aantal parttime banen nam met 0,7% toe tot ruim 14.000. Landelijk kromp het aantal parttime zorgbanen in 2013 met 1,1%. De verwachting is dat de forse jaarlijkse toename van banen in de zorgsector zal omslaan in een krimp voor de komende jaren.

12- Overige dienstverlening
De sector overige dienstverlening bevat onder andere bedrijven en instellingen binnen de cultuur, sport, belangenorganisaties en wellness. Het aantal banen binnen de overige dienstverlening is met 0,6% geroeid naar ruim 8300.

13- Recreatie en Toerisme
In 2013 telt de Friese Recreatie en Toerisme sector 11.245 fulltime en 7.170 parttime banen. Ten opzichte van 2012 betekent dit een verlies van 3,2% fulltime- en 1,8% parttime werkgelegenheid. Kijkende naar het aandeel van de sector in de totale (fulltime en parttime) werkgelegenheid dan zakt deze van 12,2% in 2012 naar 11,9% in 2013. Ten opzichte van 2003 is het aantal fulltime banen binnen Recreatie en Toerisme met 1,6% gegroeid. De parttime werkgelegenheid is met 3,6% afgenomen. Tussen 2005 en 2008 zat de sector flink in de lift. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is er jaarlijks sprake van banenverlies binnen de Friese R&T sector.

Werkgelegenheid per Regio (bron: Provincie Fryslân)

De werkgelegenheidsstructuur van de vijf Friese regio’s is verschillend.

Werkgelegenheid Friesland naar Streekregio De regio Noordoost heeft een relatief groot aandeel landbouw, industrie en bouw en een laag aandeel dienstverlening en gezondheidszorg.

De regio Noordwest heeft een structuur met relatief weinig industrie, bouw en handel en veel werkgelegenheid in financiële instellingen, overheid en gezondheidszorg.

In de regio Zuidwest-Fryslân hebben de sectoren landbouw, bouw en dienstverlening een relatief groot aandeel. De gezondheidszorg en het onderwijs hebben hier een relatief kleiner aandeel in de structuur.

Zuidoost-Fryslân kent een relatief groot aandeel handel en gezondheidszorg.

Op de Waddeneilanden is de horeca met afstand de grootste sector.

Kennismaken

Zoek je outplacement loopbaanbegeleiding of re-integratie 2e spoor, dan nodig ik je uit voor de Loopbaan BoostCamp.

Twee dagen vol met energie, inspiratie, oefeningen, tips, eye-openers, ai-openers, twee lunches en een netwerkdiner!

Pak je Talenten, Koers en Passie, haal meer uit Communicatie, verdubbel je Netwerk leer jezelf optimaal te Presenteren en Solliciteer trefzeker. Zo selecteer jij je Baan en Baas. Voor meer informatie klik op deze link.

Je kunt ook een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Als je het contactformulier invult, neem ik binnen 2 werkdagen contact met je op.

Op je LoopbaanSucces,

Bodo Agterhof

Comment Section

0 reacties op “Outplacement in Friesland

Plaats een reactie


*