Page content

Outplacement voor Dummies

Outplacement is Exit!

Outplacement is een term die vaak alleen door vakspecialisten, managers en P&O-ers begrepen wordt. Daardoor klinkt het al snel ingewikkeld. In dummie-taal betekent het dat je weg moet bij je werkgever en dat je dus op zoek moet naar een andere baan.

Dit artikel beschrijft de belangrijkste zaken waar je op moet letten.

Je werkgever doet wat het beste is voor de organisatie. Hoogste tijd dat jij doet wat het beste voor jou is. Gewoon alles klakkeloos aannemen is dus niet handig. Voor algemene informatie over outplacement klik hier.

Wat biedt je werkgever jou aan?

Doorgaans biedt een werkgever een mix uit de volgende elementen:

  • ontslag op een dusdanige manier dat jij aanspraak maakt op WW
  • een ontslagpremie
  • een outplacementtraject
  • een getuigschrift.

Onderhandel je Outplacement

Een werkgever doet wat het beste is voor de organisatie en dat kost graag zo weinig mogelijk geld.Feitelijk hoor jij niet meer bij de organisatie, dus de werkgever heeft minder belang bij jou en bij jouw mening. De organisatie zal alle kosten die gepaard gaan bij de vertrekkende werknemers zo laag mogelijk willen houden.

Er zijn organisaties die oprecht de belangen van de vertrekkende werknemers zo goed mogelijk behartigen, dat maak ik bij 25% van de ontslag- en outplacementsituaties mee. Bij de overige 75% is het een kwestie van onderhandelen, een kwestie van handjeklap.

Houd je hoofd koel

Veel werknemers beseffen niet dat er onderhandelingsruimte is bij outplacement.De werkgever zal de werknemer graag zo min mogelijk ontslagpremie willen geven en een zo kort mogelijk outplacementtraject, zodat kosten bespaard willen worden.

Je kunt het aanbod van de werkgever het beste bespreken met een Arbeidsjurist om te onderzoeken of er sprake is van een aanvaardbare regeling. daarbij wil ik je het advies geven om je huid niet te goedkoop te verkopen, maar ook niet het onderste uit de kan te willen halen.

Soms zijn werknemers zo boos, dat ze tot het uiterste willen gaan. Als de rechter eraan te pas komt en jij in het ongelijk wordt gesteld, dan ben je een paar maanden verder, nog bozer en niets opgeschoten. Baseer je houding en gedrag dus meer op ratio dan op gevoel.

Onderhandelen over Outplacement

De totale kosten bestaan voor de werkgever uit de vertrekpremie. De vuistregel is één maand salaris per gewerkt dienstjaar. Dit kan meer zijn voor oudere werknemers en minder voor jongere werknemers.

Alle verdere kosten worden hiervan afgetrokken, zoals:

  • de kosten van het outplacementtraject
  • het aantal uren dat je vrijgesteld wordt van werkzaamheden
  • opleidingskosten die je nog moet terugbetalen.

Verder kan er nog onderhandeld worden over het aantal overuren dat je hebt staan of over het aantal vakantiedagen. Ik maak wel eens mee, dat de werkgever ook deze kosten wil aftrekken van de vertrekpremie, maar hier heb je gewoon voor gewerkt en dus heb je er recht op.

Onderhandelen over het Outplacementbureau

De personeelsfunctionaris of de directeur heeft meestal contact met een aantal vaste outplacementbureaus. Grote organisaties werken vaak met een lijst van zgn. “preferred suppliers”. In de praktijk komt het erop neer, dat je werkgever een outplacementbureau voor je kiest.

De keuze van de organisatie kan te maken hebben met de kwaliteit van de dienstverlening van het outplacementbureau, maar kan ook kostengestuurd zijn, dat wil zeggen dat de organisatie dan kiest voor het goedkoopste outplacementbureau.

Wat kost een Outplacementtraject

Een outplacementtraject duurt gemiddeld 9 maanden (zeker in een stagnerende economie) en € 5.000,- exclusief BTW is een gangbaar bedrag.

Er zijn bureaus die zich richten op het exclusievere segment, waarbij bedragen kunnen oplopen tot meer dan € 20.000,-. Er zijn ook outplacementbureaus die je op afstand houden met een zgn. “E-learning pakket”, waarbij je alles zelf moet dien, eventueel aangevuld met een aantal gesprekken. In dat geval is € 2.000,- een gangbaar bedrag.

Een andere variant die steeds vaker voorkomt, is dat de werkgever de werkgever zelf een outplacementbureau laat uitkiezen en daarbij een maximum bedrag meegeeft.

Pak de regie over jouw toekomst

Bij outplacement hebben jij en je werkgever samen geen toekomst meer. De hoogste tijd, dat jij je toekomst dus zelf in de hand neemt.

Maak afspraken met 3 tot 5 outplacementbureaus. Stel gerichte vragen en houd op een overzichtslijst de scores bij. Onderstaand tref je een voorbeeld aan van zo’n overzichtslijst. Ik adviseer je om zelf een dergelijke scorelijst samen te stellen, zodat je zelf weet wat voor jou belangrijk is.

Kies jouw Outplacementbureau

Als je je keuze voor het outplacementbureau gemaakt hebt, vraag dit bureau dan om een offerte. Deze offerte kun je bespreken met je leidinggevende en/of met de afdeling Personeelszaken.

Als ze er de voorkeur aan geven, dat zij liever zien dat je een outplacementtraject volgt bij een bureau waar zij de voorkeur aan geven, maak dan duidelijk, dat het hun keuze is om het arbeidscontract te ontbinden, dat het gaat om jouw toekomst, dat jij degene bent die een nieuwe baan moet zoeken en dat jij dat het liefste doet met een bureau van jouw keuze.

Scorelijst Outplacementbureaus

 

SELECTIECRITERIA EN WAARDERING.1 = Laag, 3 = hoog.

 

 

CRITERIUM

BURO

A

BURO

B

BURO

C

1 Succes% bij outplacement      
2 Referenties van werkgevers      
3 Referenties van kandidaten      
4 Kennis loopbaanbegeleider      
5 Ervaring Loopbaanbegeleider      
6 Grootte netwerk van buro      
7 Netwerkt actief voor je      
8 Lid Noloc, CMI, NOBCO      
9 Met welke testen werken ze      
10 Welke technieken bij Personal Coaching      
11 Hoe brengen ze je talenten in kaart      
12 Hoe brengen ze je loopbaan-koers in kaart      
13 Hoe helpen ze je met Social Media      
14 Workshop over Curriculum Vitae?      
15 Workshop over LinkedIn      
16 Hoe Elevator Pitch oefenen      
17 Organiseren ze netwerk-bijeenkomsten      
18 Oefenen ze sollicitatie-gesprekken      
19 Kunnen ze je de STARR-methodiek uitleggen      
20 Klikt het?      

 

Comment Section

0 reacties op “Outplacement voor Dummies

Plaats een reactie


*