Page content

Wat is een Familieopstelling en wat heb ik er aan?

Dit artikel geeft tekst en uitleg over familieopstellingen.

Wat is het en hoe werkt het.

Voor wie en wat levert het op.

Introductie Familieopstellingen

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.

Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

Hoe gaat het?

Opstellingen doe je meestal in een groep. Degene die een thema wil inbrengen nodigt uit de kring van deelnemers mensen uit om zijn of haar familieleden te representeren. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie van de cliënt. De cliënt heeft alleen een paar belangrijke feiten over de familie verteld.

Dan stelt de cliënt, intuïtief, de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op. Hij legt zijn handen op de schouders van de representant van zijn moeder en brengt haar naar de plek die zijn innerlijk beeld of gevoel aangeeft. Dan doet hij hetzelfde met de andere representanten en ook met een representant van zichzelf.

Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks en wonderlijks, waar we geen echte verklaring voor hebben: de representanten voelen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was.

Als iemand bijvoorbeeld onbewust een last draagt voor zijn vader, die kameraden in de oorlog heeft verloren waar nooit over gesproken is, dan is het in een opstelling mogelijk om de omgekomen kameraden op te stellen. En wanneer die zien dat de zoon van hun makker, die het wel heeft overleefd, de neiging heeft onbewust de schuld op zich te nemen van hun dood, dan zeggen die kameraden misschien spontaan tegen de zoon van hun makker dat het hen niet helpt als zijn zoon zich schuldig voelt. ‘Ons gaat het goed, het was hij of wij. Laat het je goed gaan, al is je vader misschien een beetje met ons gestorven. Dergelijke zinnen in een opstelling zijn vaak ontroerende eye-openers voor de cliënt. Wanneer het beeld klopt, voelen de representanten en alle andere aanwezigen dat onmiddellijk.

Wat de cliënt er vervolgens mee doet, is uiteraard aan hem of haar. Vaak voelt het als verlichting en een toestemming om het eigen leven vol te nemen. Soms blijft iemand liever trouw aan een dynamiek die al zo lang zo bekend en vertrouwd is. Ook daarover is geen oordeel. Elke deelnemer kiest zelf en houdt zijn of haar waardigheid.

Voor wie?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hen eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

Vooral voor die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt, kunnen opstellingen een uitkomst bieden. want een kenmerk van levensvragen waar een opstelling kan helpen zijn juist die vragen die te maken hebben met het feit dat je deel van een familiesysteem bent en ingebonden bent in een dynamiek.

Vaak ligt de wortel van de dynamiek niet bij de cliënt, maar bij iemand anders in het systeem, zoals in het voorbeeld van de omgekomen kameraden hierboven. Daarom heeft voor deze vragen het heel hard werken aan jezelf vaak geen langdurig effect. De wortel ligt ergens anders. Een opstelling helpt om die dynamiek te zien. En alleen dat al ervaren veel mensen als helend. Je gaat naar huis met een ander innerlijk beeld.

De doorwerking van een opstelling kan soms maanden, soms zelfs jaren duren. Voortdurend vallen er kwartjes, en langzaam wordt het leven anders.

Bron: Bert Hellinger Instituut Groningen

Hoe ben ik opgeleid

April 2008 heb ik de éénjarige basisopleiding Familieopstellingen gevolgd bij het Bert Hellinger Instituut te Groningen. April 2009 heb ik een 10-daagse Masterclass / seminar gevolgd bij Bert Hellinger zelf.

Voorjaar 2010 heb ik meerdere trainingsweekeinde gevolgd bij Thomas Schäfer in Duitsland. Hij is sinds 1993 psychotherapeut, is vervolgens opgeleid bij Bert Hellinger en werkt sinds 2000 met familieopstellingen. In een opstelling heb ik bij hem laten toetsen of ik met opstellingen mag werken. De opstelling toonde een duidelijke ja.

Daarna ben ik op kleine schaal begonnen met individuele opstellingen. April 2012 heb ik de eerste 3-daagse training gegeven met familie- en loopbaanopstellingen. Deze was zo succesvol, dat ik inmiddels minimaal één training per maand geef.

Regelmatig stel ik elders eigen thema’s op voor mijn eigen ontwikkeling. Ook volg ik regelmatig cursussen en trainingen voor mijn verdere professionele ontwikkeling.

Zelf heb ik opstellingen ontwikkeld die deelnemers in contact brengen met hun missie oftewel levensopdracht en met hun beroeping oftewel hun loopbaankoers.

Wat zijn de reacties

Deelnemers zijn vaak erg onder de indruk. Ze ervaren het als verbluffend welke informatie er tijdens een opstelling zichtbaar wordt, hoe accuraat deze informatie is, hoe snel we tot de echte oorzaken komen en hoe één en ander zich ontknoopt. Het is intensief, maar het lucht enorm op.

De opstellingen kunnen maanden lang en soms zelfs jaren lang doorwerken. Telkens vallen er kwartjes. Soms zijn dit waardevolle inzichten, het kan een huis zijn dat ineens toch wordt verkocht, een familielid waar lang geen contact mee was kan zomaar bellen, allerlei relaties knappen op en je kunt zomaar iemand tegenkomen die jou op een vacature tipt.

Enkele reacties

 • Ik heb nu vertrouwen in mezelf en durf dit ook te tonen
 • Als introverte binnenvetter ben ik open gaan staan voor mezelf en anderen
 • Ineens durf ik nu een praatje aan te knopen met wildvreemden
 • Ik kan het verleden achter me laten en weer van het leven genieten
 • Een meningsverschil is alleen maar een andere mening
 • Nu geef ik gewoon mijn standpunt aan en mijn grens
 • Zo mooi om te zien hoe pantsers wegvallen en je werkelijk te laten zien
 • Er was nooit opleidingsbudget als ik erom vroeg. En nu roept de sectormanager ineens dat ze me gaat ondersteunen
 • Twee maanden geleden werd mijn jaarcontract plotseling niet verlengd en nu heb ik 3 concrete sollicitaties lopen
 • Een half jaar geleden stagneerde alles. Nu heb ik sinds 3 maanden een super leuke vriend en komend weekeinde zelfs 2 designexposities
 • Out of the blue belde mijn vorige werkgever. Of ik interesse had in een baan. Heb gezegd alleen als ZZP-er. De volgende dag belden ze terug en ze gingen akkoord
 • Je had het een jaar geleden al gezegd dat er mooie dingen kunnen gebeuren. Hoe het kan weet ik niet, maar op het schip waar mijn man kapitein is kwam een baan vrij. Ik heb gesolliciteerd als hostess en ben aangenomen. Nu varen we samen naar de mooiste plekjes in de wereld.

Wil je opstellingen meemaken

Drie keer per jaar organiseert LoopbaanRegisseur de PassieBoost: twee dagen met oefeningen, tips, eye-openers, ai-openers, een netwerkdiner, inspiratie en energie! Ontdek je talenten, hoe je bij je koers en passie komt, hoe je meer uit communicatie haalt, hoe je je netwerk verdubbelt, je optimaal presenteert, met kracht solliciteert en hoe jij de werkgever selecteert.

Op de zaterdag komen diverse oefeningen, inzichten en tips aan bod, waarmee jij je droombaan kunt veroveren.

Op de zondag komen diverse vormen van familieopstellingen en loopbaanopstellingen aan bod.

Voor data klik op Agenda. Graag tot ziens!

  Comment Section

  0 reacties op “Wat is een Familieopstelling en wat heb ik er aan?

  Plaats een reactie


  *