Algemene informatie re-integratie
arrow_drop_up arrow_drop_down
Algemene informatie re-integratie

Algemene informatie re-integratie

Algemene informatie re-integratie

Vaak gaan werknemers die zich ziek melden binnen een periode van twee weken weer aan het werk. 

Soms echter, is er meer aan de hand en zal de werknemer langer uit de roulatie zijn. Is dat het geval? 

Dan moeten zowel de werkgever als de werknemer zich inzetten voor re-integratie. Dat is dus beslist geen zaak van de werkgever alleen. 


Re-integratie is alles wat ondernomen wordt om iemand terug te laten keren op de werkvloer

Is een personeelslid voor langere tijd afwezig, dan is dat voor zowel de werknemer zelf als voor de organisatie allesbehalve prettig. Je komt op de werkvloer iemand tekort als je werkgever bent en zelf wil je ook graag weer aan de slag. 

Alle pogingen die worden ondernomen om iemand weer terug op de werkvloer te krijgen wordt wel re-integratie genoemd.  

Als het gaat om re-integratie dan kan het gaat om re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor. Met het eerste spoor  is het de bedoeling dat de werknemer gewoon weer bij de huidige werkgever aan de slag gaat, dit kan eventueel in een andere functie zijn. 


Re-integratie onderverdeeld in eerste en tweede spoor

Als het gaat om re-integratie tweede spoor dan is een terugkeer naar de huidige werkgever niet meer aan de orde en gaat bij een andere werkgever aan de slag waar passend werk beschikbaar is. 

Re-integratie is zowel de verantwoordelijkheid van de werkgever als van de zieke werknemer. Beiden moeten er alles aan doen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 

Er kan ondersteuning geboden worden door een verzuimbedrijf bij het traject dat re-integratie heet. Het moet dan wel gaan om een gecertificeerd verzuimbedrijf. Dit zou de Arbo kunnen zijn, maar mag even goed een andere partij zijn zolang er maar een bedrijfsarts bij aangesloten is. 


Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar

Om de vaart in het re-integratietraject te houden geldt de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar. Hierin staat beschreven wat verwacht wordt van de werkgever en de werknemer, dit al vanaf de eerste week van de ziekmelding. 

Zo moet de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse maken. Daarin staat beschreven waarom de werknemer niet in staat is om te werken, wat opties zijn tot herstel en wanneer gedacht wordt dat de werkzaamheden hervat worden. 

De werkgever en de werknemer stellen binnen acht weken samen een plan van aanpak samen waarin beschreven staat wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.  


Voor er een uitkering toegekend wordt, wordt eerst het re-integratietraject beoordeeld

Kijken we nog verder dan geldt week 42 als de week dat de zieke werknemer aangemeld wordt bij het UWV. 

In week 44 krijgt de werknemer van het UWV door wat de gedurende het tweede ziektejaar aan activiteiten ondernomen moet worden. In 

week 91 en als blijkt dat de moeite die gedaan is niet tot succes geleid heeft moet de werknemer een WIA-aanvraag doen bij het UWV. Voordat er een uitkering toegekend wordt, wordt eerst het re-integratietraject beoordeeld.  


Succesvol re-integreren?

Wil je succesvol re-integreren? Wil je serieus opknappen én wil je niet zomaar een baan, maar een baan die je weer energie geeft? Dan ben je hier aan het juiste adres, omdat de cursisten die ik begeleid, maar 3 keer hoeven te solliciteren.

Ze zijn energiek, omdat hun batterij lekker is opgeladen. Bovendien zijn ze trefzeker en weten welk werk ze met hart en ziel doen. Ik werk namelijk met technieken op zielsniveau. Daarom heb je bij LoopbaanRegisseur 95% kans op die super leuke andere baan.

Kijk zelf maar eventjes naar het filmpje van Hester. Zij had een stevige burn-out te pakken, maar knapte snel op toen ze de diepere oorzaak wist. Haar sollicitatiegesprek was a piece of cake.


Aan de bak met hart en ziel?

De grap is dat iedereen een ziel heeft, maar dat bijna niemand weet hoe deze werkt. Toch kan ik je aanraden om je erin te verdiepen, als je tenminste een baan wilt met hart en ziel. Een baan, warbij geld verdienen niet zo zwaar voelt, maar als juist super lekker.

The center piece van mijn dienstverlening bestaat uit een speciale oefening die het resultaat is van meer dan 25 jaar cumulatieve werkervaring. Die oefening -en natuurlijk nog veel meer- doen we tijdens de 'Masterclass Bezieling in 1 Dag'.

Er zijn maar 10 stoelen beschikbaar. Wil je minder ploeteren en meer plezier in je werk, klik dan op Yes I wanna recharge my battery.


Reactie plaatsen
Ja wij gebruiken cookies