Hoe werkt een re-integratietraject nu precies?
arrow_drop_up arrow_drop_down
Hoe werkt een re-integratietraject nu precies?

Hoe werkt een re-integratietraject nu precies?

Hoe werkt een re-integratietraject?

Re-integratie is iets dat de werkgever en werknemer samen op zich moeten nemen. Zowel werkgever als werknemer moeten zich aan de gestelde regels houden. 

Mocht een re-integratietraject mislukken en vraagt de werknemer uiteindelijk een uitkering bij het UWV aan, dan wordt eerst het re-integratietraject kritisch beoordeeld.  Pas als dat aan de eisen voldoet kan de werknemer een uitkering ontvangen.

 

Passend werk

Voor de goede orde, als een werknemer langdurig ziek is dan moeten zowel de werkgever als de werknemer er alles  aan doen om de werknemer terug aan het werk te krijgen. Al die moeite samen noemt men re-integratie. 

Zo moet een werkgever alles wat binnen de mogelijkheden ligt doen om iemand weer aan de slag te krijgen. De werkgever moet proberen de werknemer passend werk aan te bieden.  

In beginsel zal getracht worden de werknemer terug te laten keren in zijn eigen functie, met eventueel wat aanpassingen.  Als dat geen optie is, dan dient er naar passend werk gezocht te worden binnen het bedrijf. Dit wordt ook wel spoor 1 re-integratie genoemd. 

Door verschillende omstandigheden kan dit soms gewoon niet  haalbaar zijn.  In dat geval moet de werkgever de werknemer begeleiden in de zoektocht naar passend werk binnen een andere organisatie. Deze vorm van re-integratie noemt men het spoor 2 traject. 

 

Inzetten van een re-integratietraject 2e spoor

Is er sprake van een spoor 2 traject dan wordt vaak een re-integratiespecialist ingeschakeld. Deze specialist heeft verstand van zaken, inzicht in de beperkingen en belastbaarheid van de werknemer en kennis als het gaat om sociale zekerheid. 

Bovendien beschikken deze specialisten vaak over een breed netwerk en zijn ze als geen ander in staat om de werknemers elders te plaatsen. Niet alleen de werkgever moet zich inspannen om re-integratie mogelijk te maken, dat geldt uiteraard ook voor de werknemer zelf. 

 

Inhouden van salaris

De werknemer moet zich aan een aantal afgesproken spelregels houden als het gaat om re-integratie. Daarbij staat actief meewerken aan herstel op de eerste plaats en moet er de intentie zijn om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Dat kan dus ook inhouden dat de werknemer tijdelijk passend werk doet. 

Nooit mag de werknemer herstel in de weg staan of het proces op welke wijze dan ook vertragen. Mocht jij je als werknemer nou niet aan de regels houden, dan staat het de werkgever vrij minder salaris uit te keren of mag er loon ingehouden worden. Is de werknemer het met een dergelijke maatregel niet eens, dan kan een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd worden.
 

Loonsanctie voor de werkgever

Op basis van het re-integratieverslag bepaalt het UWV of de werkgever voldoende energie heeft gestoken in de re-integratie van de medewerker. Het hoeft overigens niet altijd zo te zijn dat de medewerker weer aan de slag is, het gaat puur om het feit of alles gedaan is om hem of haar weer aan het werk te krijgen. 

Stelt het UWV dat de werkgever wat dat betreft gefaald heeft, dan kan een loonsanctie opgelegd worden en kan het zomaar zo zijn dat de werkgever nog een jaar salaris door moet betalen. Deze periode kan bij herstel van de tekortkomingen overigens verkort worden. 


Re-integratieblunders voorkomen

Een loonsanctie is natuurlijk een enorme blunder en die wil je voorkomen. 

Wil je nog meer re-integratieblunders voorkomen? Wil jij beter en vooral makkelijker solliciteren? Dan ben je hier aan het juiste adres, omdat de cursisten die ik begeleid, maar 3 keer hoeven te solliciteren.

Ze zijn trefzeker en weten welk werk ze met hart en ziel doen. Daarom heb je bij LoopbaanRegisseur 95% op die super leuke andere baan. Ik werk namelijk met technieken op zielsniveau.

Kijk zelf maar eventjes naar het filmpje van Hester. haar sollicitatiegesprek was a piece of cake. En tussen jou en mij gezegd en gezwegen, ze komt uit een stevige burn-out en is weer helemaal hersteld. 


Re-integratie met hart en ziel?

De grap is dat iedereen een ziel heeft, maar dat bijna niemand weet hoe deze werkt. Toch kan ik aanraden om je erin te verdiepen, als je tenminste een baan wilt met hart en ziel. Een baan, warbij geld verdienen niet zwaar voelt, maar juist super lekker.

Wil je serieus opknappen én wil je niet zomaar een baan, maar een baan die je weer energie geeft? Dan ben je hier aan het juiste adres, omdat de cursisten die ik begeleid, maar 3 keer hoeven te solliciteren.

Ze zijn energiek, omdat hun batterij lekker is opgeladen. Bovendien zijn ze trefzeker en weten welk werk ze met hart en ziel doen. Ik werk namelijk met technieken op zielsniveau. Daarom heb je bij LoopbaanRegisseur 95% kans op die super leuke andere baan.

The center piece van mijn dienstverlening bestaat uit een speciale oefening die het resultaat is van meer dan 25 jaar cumulatieve werkervaring. Die oefening -en natuurlijk nog veel meer- doen we tijdens de 'Masterclass Bezieling in 1 Dag'.

Wil je minder ploeteren en meer plezier in je werk, klik dan op Yes I wanna recharge my battery.

Reactie plaatsen
Ja wij gebruiken cookies