Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden bij coaching, masterclasses, trainingen en trajecten inzake loopbaancoaching, outplacement en re-integratie.

Deel 1: Algemene Voorwaarden voor Coaching.

Deel 2: Algemene Voorwaarden voor Masterclasses.
Deel 3: Algemene Voorwaarden voor Trainingen.
Deel 4: Algemene Voorwaarden voor Trajecten.


Deel 1: Algemene Voorwaarden Coaching.


1. Algemeen

Individuele Coachingsgesprekken duren maximaal 2 uur per keer en worden gevoerd conform de Gedragscode van LoopbaanRegisseur. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na Coachingsgesprekken informatie inwinnen of overleggen.


2. Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LoopbaanRegisseur en Deelnemer van Coachingsgesprekken en soortgelijke vormen van individuele loopbaanbegeleiding (hierna te noemen: ‘Deelnemer’.

Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de coachingsgesprekken deelneemt.


3. Totstandkoming overeenkomst

Aanmelden kan alleen via de website, vervolgens ontvangt Deelnemer een bevestigingsmail.

Na ontvangst van de digitale bevestigingsmail van LoopbaanRegisseur is de aanmelding definitief.


4. Ontbinden overeenkomst

Deelnemer mag binnen 21 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst deze zonder opgave van reden ontbinden.

Kosteloos ontbinden van de overeenkomst kan slechts tot 21 kalenderdagen voor aanvang van het Coachingsgesprek.

Als er sprake is van een serie van Coachingsgesprekken, kan kosteloos annuleren alleen tot 21 kalenderdagen voor aanvang van het eerste Coachingsgesprek.

Bij annulering door Deelnemer na verzending van de factuur brengen we € 25,00 administratiekosten in rekening.

Daarna neemt LoopbaanRegisseur zo snel mogelijk contact op over de te volgen stappen.


5. Annulering door Deelnemer

Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang Coaching is kosteloos.

Bij annulering tussen 21 en 5 kalenderdagen voor aanvang Masterclass is 50% van de factuur verschuldigd.

Bij annulering binnen 5 kalenderdagen voor aanvang Masterclass of terugtrekken tijdens de Coaching is geen restitutie mogelijk.

Bij niet deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden wordt overlegd over deelname op een andere datum voor de  Coaching. Wel brengen we dan € 25,- administratiekosten in rekening.


6. Annulering door LoopbaanRegisseur

LoopbaanRegisseur een Coachingsgesprek annuleren met opgave van redenen. 

LoopbaanRegisseur mag een Deelnemer weigeren met opgave van redenen. 

In beide gevallen ontvangt Deelnemer terugbetaling van de volledige factuur. 

Bij niet doorgaan van een Coachingsgesprek ontvangt Deelnemer alternatieven per mail.


7. Betalingen

LoopbaanRegisseur brengt de kosten van Coachingsgesprekken in rekening door middel van een factuur. Deze wordt gemaild.

Deelnemer heeft de verplichting om deze factuur binnen 21 dagen na de factuurdatum te betalen.

Er kan bij Coachingsgesprekken niet gespreid betaald worden.

Bij betaling door een derde blijft Deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling van het hele bedrag.

Als de factuur 1 maand open staat, wordt deze automatisch verhoogd met 5% boete- en administratiekosten.

Als de factuur 1,5 maand open staat, wordt deze automatisch verhoogd met nogmaals 5% boete- en administratiekosten. 

Als de factuur 2 maanden open staat, wordt deze automatisch uit handen gegeven aan een incassobureau.

Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Deelnemer. 

Reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen.

Bij Coachingsgesprekken zijn wel koffie, thee en water inbegrepen.


8. Eigendom

Het auteursrecht op elk door LoopbaanRegisseur uitgegeven schriftelijke en digitale materialen, video's en afbeeldingen ligt bij LoopbaanRegisseur, tenzij een andere bron het auteursrecht heeft.

Zonder uitdrukkelijke digitale toestemming van LoopbaanRegisseur mag door Deelnemer niets in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Dat geldt ook voor alle schriftelijke en digitale offertes, rapporten, voorstellen, notulen, notities, video's en afbeeldingen.

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.


9. Welzijn Deelnemer

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

LoopbaanRegisseur draagt geen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Deelnemer in welke vorm dan ook.


Opgesteld augustus 2019Deel 2: Algemene Voorwaarden Masterclasses.


1. Algemeen

Masterclasses duren één dag en worden gegeven conform de Gedragscode van LoopbaanRegisseur.

Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na Masterclasses informatie inwinnen of overleggen.


2. Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opstellen.com en Deelnemer van Masterclasses en soortgelijke vormen van 1-daagse opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’.

Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Masterclasses deelneemt.


3. Totstandkoming overeenkomst

Aanmelden kan alleen via de website, vervolgens ontvangt Deelnemer een bevestigingsmail.

Na ontvangst van de digitale bevestigingsmail van LoopbaanRegisseur is de aanmelding definitief.


4. Ontbinden overeenkomst

Deelnemer mag binnen 21 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst deze zonder opgave van reden ontbinden.

Kosteloos ontbinden van de overeenkomst kan slechts tot 21 kalenderdagen voor aanvang Masterclass. 

Bij annulering door Deelnemer na verzending van de factuur brengen we € 25,00 administratiekosten in rekening.

Daarna neemt LoopbaanRegisseur zo snel mogelijk contact op over de te volgen stappen.


5. Wachtlijst

Als Masterclass volgeboekt is, komt Deelnemer op de wachtlijst. Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.

Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste persoon op de wachtlijst benaderd.


6. Annulering door Deelnemer

Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang Masterclass is kosteloos.

Bij annulering tussen 21 en 5 kalenderdagen voor aanvang Masterclass is 50% van de factuur verschuldigd.

Bij annulering binnen 5 kalenderdagen voor aanvang Masterclass of terugtrekken tijdens Masterclass is geen restitutie mogelijk.

Bij niet deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden wordt overlegd over deelname op een andere datum voor dezelfde Masterclass. Wel brengen we dan € 25,- administratiekosten in rekening.


7. Annulering door LoopbaanRegisseur

LoopbaanRegisseur mag een Masterclass annuleren met opgave van redenen. 

LoopbaanRegisseur mag een Deelnemer weigeren met opgave van redenen. 

In beide gevallen ontvangt Deelnemer terugbetaling van de volledige factuur. 

Bij niet doorgaan van een Masterclass ontvangt Deelnemer alternatieven per mail.


8. Betalingen

Opstellen.com brengt de kosten van de Masterclass in rekening door middel van een factuur. Deze wordt gemaild.

Deelnemer heeft de verplichting om deze factuur binnen 21 dagen na de factuurdatum te betalen.

Er kan bij Masterclasses niet gespreid betaald worden.

Bij betaling door een derde blijft Deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling van het hele bedrag.

Als de factuur 1 maand open staat, wordt deze automatisch verhoogd met 5% boete- en administratiekosten.

Als de factuur 1,5 maand open staat, wordt deze automatisch verhoogd met nogmaals 5% boete- en administratiekosten. 

Als de factuur 2 maanden open staat, wordt deze automatisch uit handen gegeven aan een incassobureau.

Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Deelnemer. 

Reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen.

Bij de Masterclass zijn wel koffie, thee, lunches en salades inbegrepen.


9. Eigendom

Het auteursrecht op elk door LoopbaanRegisseur uitgegeven schriftelijke en digitale materialen, video's en afbeeldingen ligt bij LoopbaanRegisseur, tenzij een andere bron het auteursrecht heeft.

Zonder uitdrukkelijke digitale toestemming van LoopbaanRegisseur mag door Deelnemer niets in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Dat geldt ook voor alle schriftelijke en digitale offertes, rapporten, voorstellen, notulen, notities, video's en afbeeldingen.

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.


10. Welzijn Deelnemer

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

LoopbaanRegisseur draagt geen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Deelnemer in welke vorm dan ook.


Opgesteld augustus 2019

Deel 3: Algemene Voorwaarden Trainingen.

1. Algemeen

Trainingen duren min. 3 en max. 5 achtereengesloten dagen en worden gegeven conform de Gedragscode van LoopbaanRegisseur. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na Trainingen informatie inwinnen of overleggen.


2. Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LoopbaanRegisseur en Deelnemer van Trainingen en soortgelijke vormen van meerdaagse opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’.

Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Trainingen deelneemt.


3. Totstandkoming overeenkomst

Aanmelden aan de Training kan alleen via de website, vervolgens ontvangt Deelnemer een vragenlijst

Deze vragenlijst wordt door Deelnemer ingevuld en aan LoopbaanRegisseur gemaild.

Daarna wordt deze vragenlijst door Deelnemer en Opstellen.com in een persoonlijk gesprek of telefonisch doorgenomen.

Er worden afspraken gemaakt over de te verwachten resultaten van de training.

Na versturen van de digitale bevestigingsmail van LoopbaanRegisseur met de te verwachten resultaten is de aanmelding definitief.


4. Ontbinden overeenkomst

Deelnemer mag binnen 21 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst deze zonder opgave van reden ontbinden.

Kosteloos ontbinden van de overeenkomst kan slechts tot 21 kalenderdagen voor aanvang Training.

Bij annulering door Deelnemer na verzending van de factuur brengen we € 100,00 administratie- en intake-kosten in rekening.

Daarna neemt LoopbaanRegisseur zo snel mogelijk contact op over de te volgen stappen.


5. Wachtlijst

Als de Training volgeboekt is, komt Deelnemer op de wachtlijst. Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.

Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste persoon op de wachtlijst benaderd.


6. Annulering door Deelnemer

Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang Training is kosteloos.

Bij annulering tussen 21 en 5 kalenderdagen voor aanvang Training is 50% van de factuur verschuldigd.

Bij annulering binnen 5 kalenderdagen voor aanvang Training of terugtrekken tijdens de Training is geen restitutie mogelijk.

Bij niet deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden wordt overlegd over deelname op een andere datum voor dezelfde

Training. Wel brengen we dan € 100,- administratie- en intake-kosten in rekening.


7. Onderbreking Training

Een Training kan alleen als geheel gevolgd worden.

Een Training onderbreken en vervolgen in een volgende Trainingsgroep is niet mogelijk.


8. Annulering door Opstellen.com

LoopbaanRegisseur mag een Training annuleren met opgave van redenen.

LoopbaanRegisseur mag een Deelnemer weigeren met opgave van redenen.

In beide gevallen ontvangt Deelnemer volledige terugbetaling van de factuur.

Bij het niet doorgaan van een Training ontvangt Deelnemer alternatieven per mail.


9. Eigendom

Het auteursrecht op elk door LoopbaanRegisseur uitgegeven schriftelijke en digitale materialen, video's en afbeeldingen ligt bij LoopbaanRegisseur, tenzij een andere bron het auteursrecht heeft.

Zonder uitdrukkelijke digitale toestemming van LoopbaanRegisseur mag door Deelnemer niets in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Dat geldt ook voor alle schriftelijke en digitale offertes, rapporten, voorstellen, notulen, notities, video's en afbeeldingen.

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.


10. Betalingen

LoopbaanRegisseur brengt de Trainingskosten in rekening door middel van een factuur. Deze wordt gemaild.

Deelnemer heeft de verplichting om deze factuur binnen 21 dagen na de factuurdatum te betalen.

In overleg kan voor een Training in max. 3 maandelijkse termijnen gespreid betaald worden. 

De afspraken worden door Opstellen.com per mail bevestigd.

Gespreide betaling ontslaat Deelnemer niet van de verplichting de volledige Trainingskosten te voldoen.

Aan gespreide betaling zijn 5% extra kosten verbonden. 

Bij betaling door een derde blijft Deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling van het hele bedrag.

Als de factuur 1 maand open staat, wordt deze automatisch verhoogd met 5% boete- en administratiekosten.

Als de factuur 1,5 maand open staat, wordt deze automatisch verhoogd met nogmaals 5% boete- en administratiekosten. 

Als de factuur 2 maanden open staat, wordt deze automatisch uit handen gegeven aan een incassobureau.

Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Deelnemer. 

Reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen.

Bij de training zijn wel koffie, thee, lunches en salades inbegrepen.


11. Welzijn Deelnemer

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

LoopbaanRegisseur draagt geen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Deelnemer in welke vorm dan ook.


Opgesteld augustus 2019

Deel 4: Algemene Voorwaarden Trajecten.

1. Algemeen

Trajecten duren minimaal 2 trainingen en worden gegeven conform de Gedragscode van LoopbaanRegisseur.

Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na Trajecten informatie inwinnen of overleggen.


2. Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LoopbaanRegisseur en Deelnemer van Trajecten en soortgelijke vormen van meerdaagse opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’.

Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleidingen deelneemt.


3. Totstandkoming overeenkomst

Aanmelden voor een traject kan alleen via de website of via e-mail. Vervolgens ontvangt Deelnemer een bevestiging.

Eventuele vragen worden door Deelnemer ingevuld en aan LoopbaanRegisseur gemaild.

Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakings- of telefoongesprek. .

Tijdens dit kennismakings- of telefoongesprek worden de deelnamecriteria en de vragenlijst doorgenomen.

Er worden afspraken gemaakt over de te verwachten resultaten van de trainingen.

Na versturen van de digitale bevestigingsmail van LoopbaanRegisseur met accordering van de deelnamecriteria en de te verwachten resultaten is de aanmelding definitief.


4. Ontbinden overeenkomst

Deelnemer mag binnen 21 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst deze zonder opgave van reden ontbinden.

Kosteloos ontbinden van de overeenkomst kan slechts tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de eerste Training. 

Bij annulering door Deelnemer na verzending van de factuur brengen we € 250,00 administratie- en intake-kosten in rekening.

Daarna neemt LoopbaanRegisseur zo snel mogelijk contact op over de te volgen stappen.


5. Wachtlijst

Als een traject volgeboekt is, komt Deelnemer op de wachtlijst. Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.

Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste persoon op de wachtlijst benaderd.


6. Annulering door Deelnemer

Bij annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang Traject is € 250,00 verschuldigd.

Bij annulering tussen 21 en 5 kalenderdagen voor aanvang Traject is 25% van de factuur verschuldigd.

Bij annulering binnen 5 kalenderdagen voor aanvang Traject is het bedrag van de eerste Training verschuldigd en 10% van de verdere trainingen. 

Bij terugtrekken tijdens het Traject is geen restitutie mogelijk.

Bij niet deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden wordt overlegd over deelname op een andere datum voor dezelfde

Training. Wel brengen we dan € 250,- administratie- en intake-kosten in rekening.


7. Onderbreken Traject

Een Traject dient in principe als geheel gevolgd te worden.

Een gemiste Training kan in overleg in een volgende Training worden ingehaald als er plaats is.

We factureren een toeslag van 20% per Training in een andere groep.

Een traject onderbreken en vervolgen in een volgende groep kan alleen in overleg en na bevestiging per mail.

Als een Deelnemer op eigen initiatief een traject wil en mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige opleidingskosten betaald. We factureren een toeslag van 20% per Training in een andere opleidingsgroep.


8. Afbreken Traject

Als een Traject afgebroken wordt, moeten de kosten van één Training méér dan het aantal genoten Trainingen betaald worden, plus 10% van de verdere niet genoten Trainingen.


9. Annulering door LoopbaanRegisseur

LoopbaanRegisseur heeft het recht een Traject te annuleren met opgave van redenen.

LoopbaanRegisseur mag een Deelnemer weigeren met opgave van redenen.

In beide gevallen ontvangt Deelnemer volledige terugbetaling van de volledige factuur.

Bij het niet doorgaan van een Opleiding ontvangt Deelnemer alternatieven per mail.


10. Betalingen

LoopbaanRegisseur brengt de Trajectkosten in rekening door middel van een factuur. Deze wordt gemaild.

Deelnemer heeft de verplichting om binnen 21 dagen na de factuurdatum de totale kosten te betalen.

In overleg kan een Traject gespreid betaald worden. Afspraken daarover worden door LoopbaanRegisseur per mail bevestigd.

Gespreide betaling ontslaat Deelnemer niet van de verplichting de volledige Trajectkosten te voldoen.

Aan gespreide betaling zijn 5% extra kosten verbonden.

Twee weken voor de laatste Training moet het volledige bedrag betaald zijn.

Bij betaling door een derde blijft Deelnemer zelf verantwoordelijk voor betaling van het hele bedrag. 

Als de factuur 1 maand open staat, wordt deze automatisch verhoogd met 5% boete- en administratiekosten.

Als de factuur 1,5 maand open staat, wordt deze automatisch verhoogd met nogmaals 5% boete- en administratiekosten. 

Als de factuur 2 maanden open staat, wordt deze automatisch uit handen gegeven aan een incassobureau

Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Deelnemer. 

Reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen.

Bij de opleiding zijn wel koffie, thee, lunches en salades inbegrepen.


11. Eigendom

Het auteursrecht op elk door LoopbaanRegisseur uitgegeven schriftelijke en digitale materialen, video's en afbeeldingen ligt bij LoopbaanRegisseur, tenzij een andere bron het auteursrecht heeft.

Zonder uitdrukkelijke digitale toestemming van LoopbaanRegisseur mag door Deelnemer niets in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Dat geldt ook voor alle schriftelijke en digitale offertes, rapporten, voorstellen, notulen, notities, video's en afbeeldingen.

Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.


12. Welzijn Deelnemer

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

Opstellen.com draagt geen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de Deelnemer in welke vorm dan ook.

Opgesteld augustus 2019.