Page content

Wat zijn Familieopstellingen?

Wat zijn Familieopstellingen?

Wat zijn Familieopstellingen? In de eerste plaats zijn familieopstellingen ongrijpbaar. Toch blijken ze bijzonder effectief te zijn en werken jaren door.

Door sceptici worden familieopstellingen in hetzelfde verdomhoekje geplaatst als aurareading, homeopathie, astrologie en wichelroedelopen.

Desondanks zijn er veel mensen die er enorm mee geholpen zijn. De meest gehoorde uitspraak is: “Oooh zit dat zo? Jeetje, erg indrukwekkend. Als ik dit eerder had geweten, dan had me dat vele uren therapie gescheeld.

Wat zijn Familieopstellingen? 

Wat zijn Familieopstellingen?

Een voetbalcoach stelt een elftal op voor een wedstrijd. De coach stelt het elftal op volgens zijn inzichten. Dat zijn rationele inzichten, speltechnische inzichten, inzichten verkregen door ervaring over wat wel en wat niet werkt en intuïtieve inzichten.

Bij een opstelling stelt de cliënt mensen op en volgt daarbij diens intuïtie. Opstellingen worden doorgaans in een groep gedaan, die geleid wordt door een begeleider die geschoold en geoefend is in het begeleiden van opstellingen. De begeleider bespreekt de vraag of het thema met de cliënt en stelt voor welke personen of elementen er opgesteld worden.

De cliënt vraagt personen uit de groep om de desbetreffende personen of thema’s te representeren en stelt deze op in de ruimte; meestal het midden van de zaal of trainingsruimte waar gewerkt wordt.

 

Wat zijn Familieopstellingen? 

De opgestelde personen geeft het beeld weer over de ingebrachte vraag of over het ingebrachte thema dat opgeslagen is in het onderbewustzijn, oftewel in de ziel, van de cliënt.

Vervolgens speelt zich een soort van film af, begeleid door de begeleider, die de cliënt herkent als zeer treffend. Vaak zeggen ze : “oh dit klopt precies”.

Het lijkt erop, dat de ziel een eigen authenticiteits-radar heeft die in staat is om exact aan te voelen of de opstelling wel of niet klopt.

Wat zijn Familieopstellingen? 

De begeleider begeleidt de opstelling op een dusdanige manier, dat de cliënt een diepgaand inzicht verschaft wordt over het thema en werkt toe naar een oplossing. De cliënt ervaart dit vaak als een grote opluchting.

In feite verschaft een opstelling ons via de zielen van de cliënt en de aanwezigen informatie over de achterliggende factoren en oorzaken van een thema. Deze extra informatie is opgeslagen in het Veld. Met een opstelling kunnen we dus toegang krijgen tot al wat het Veld weet en bijdraagt aan de oplossing.

De Ziel en het Veld

In jouw ziel zit jouw energie en jouw bewustzijn. In je ziel ben je verbonden met je familieleden, met je vrienden en met je werk. Jij hebt talenten, vaardigheden, competenties, kennis en ervaring die je allemaal inzet op jouw werk. Maar bovenal ben je in je ziel verbonden met de organisatie waar je werkt, met je collega’s, met je leidinggevende en met de doelgroep.

Tegelijkertijd ben je via je ziel verbonden met het Veld, met datgene wat er meer is. Het Veld bestaat net als jij uit bewustzijn, energie en verbondenheid, alleen op een veel diepere en grotere laag: daar waar alles is.

Het Veld biedt je van alles aan, zoals een gesprek met een leidinggevende die jou dan een vervolgens een baan blijkt aan te bieden, andere nieuwe mensen die je leert kennen, etc. Soms zijn mensen even synchroon met hun ziel, ze voelen dan dat het op de één of andere manier precies klopt wat er gebeurt. Oh wat een toeval roepen ze dan. Toeval is wat je toe valt …

Fenomenologisch

Opstellingen en het meemaken van opstellingen is bijzonder. Het is vaak verbluffend hoe in één sessie iets opgelost kan worden waar de cliënt al jaren mee loopt te worstelen.

Het is niet rationeel te verklaren. We weten alleen dat het werkt, zoals het werkt en dat het een waardevolle techniek is. Het is net als met de liefde, deze bestaat maar is niet rationeel te verklaren.

Het bestaat gewoonweg, het is een fenomeen. We noemen opstellingen dan ook fenomenologisch. Paradoxaal en grappig genoeg zit daar weer het woord logisch in.

Kennismaken met Familie- en LoopbaanOpstellingen?

Wat zijn familieopstellingen? Wil je ontdekken wat de onderliggende patronen zijn in jouw privéleven en in je professionele leven? Kom dan naar de Loopbaan BoostCamp.

Twee dagen vol met energie, inspiratie, oefeningen, tips, eye-openers, ai-openers, twee lunches en een netwerkdiner voor maar een paar tientjes!

Pak je Talenten, Koers en Passie, haal meer uit Communicatie, verdubbel je Netwerk leer jezelf optimaal te Presenteren en Solliciteer trefzeker. Zo selecteer jij je Baan en Baas in plaats van omgekeerd.

Voor meer info en om te kijken of er nog plek is klik op Loopbaan BoostCamp.

Op je LoopbaanSucces,

Bodo Agterhof

Comment Section

0 reacties op “Wat zijn Familieopstellingen?

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.