Wat zijn Familieopstellingen? Ze zijn bijzonder en effectief.
Wat zijn Familieopstellingen?

Wat zijn Familieopstellingen?

Wat zijn Familieopstellingen?

In de eerste plaats zijn familieopstellingen ongrijpbaar.

Toch blijken ze bijzonder effectief te zijn en werken jaren door.

Door sceptici worden familieopstellingen in hetzelfde verdomhoekje geplaatst als aurareading, homeopathie, astrologie en wichelroedelopen.

Desondanks zijn er veel mensen die er enorm mee geholpen zijn.

De meest gehoorde uitspraak is: "Oooh zit dat zo? Jeetje, erg indrukwekkend".

"Als ik dit eerder had geweten, dan had me dat vele uren therapie gescheeld".

Wat zijn Familieopstellingen? 

Wat zijn Familieopstellingen?

Wat zijn familieopstellingen?

Laat ik een voorbeeld geven met voetballen als metafoor.

Een voetbalcoach stelt een elftal op voor een wedstrijd.

De coach stelt het elftal op volgens zijn inzichten.

Dat zijn rationele inzichten, speltechnische inzichten, inzichten verkregen door ervaring over wat wel en wat niet werkt en intuïtieve inzichten.

Bij een opstelling stelt de cliënt mensen op en volgt daarbij diens intuïtie.

Opstellingen worden doorgaans in een groep gedaan, die geleid wordt door een begeleider die geschoold en geoefend is in het begeleiden van opstellingen.

De begeleider bespreekt de vraag of het thema met de cliënt en stelt voor welke personen of elementen er opgesteld worden.

De cliënt vraagt personen uit de groep om de desbetreffende personen of thema’s te representeren en stelt deze op in de ruimte; meestal het midden van de zaal of trainingsruimte waar gewerkt wordt.

Hoe werkt een Familieopstelling? 

De opgestelde personen geeft het beeld weer over de ingebrachte vraag of over het ingebrachte thema dat opgeslagen is in het onderbewustzijn, oftewel in de ziel, van de cliënt.

Vervolgens speelt zich een soort van film af, begeleid door de begeleider, die de cliënt herkent als zeer treffend.

Vaak zeggen ze : “oh dit klopt precies”.

Het lijkt erop, dat de ziel een eigen authenticiteits-radar heeft die in staat is om exact aan te voelen of de opstelling wel of niet klopt.

Wat gebeurt er bij Familieopstellingen? 

De begeleider begeleidt de opstelling op een dusdanige manier, dat de cliënt een diepgaand inzicht verschaft wordt over het thema en werkt toe naar een oplossing.

De cliënt ervaart dit vaak als een grote opluchting.

In feite verschaft een opstelling ons via de zielen van de cliënt en de aanwezigen informatie over de achterliggende factoren en oorzaken van een thema.

Deze extra informatie is opgeslagen in het Veld.

Met een opstelling kunnen we dus toegang krijgen tot al wat het Veld weet en bijdraagt aan de oplossing.

De Ziel en het Veld

In jouw ziel zit jouw energie en jouw bewustzijn.

In je ziel ben je verbonden met je familieleden, met je vrienden en met je werk.

Jij hebt talenten, vaardigheden, competenties, kennis en ervaring die je allemaal inzet op jouw werk.

Maar bovenal ben je in je ziel verbonden met de organisatie waar je werkt, met je collega’s, met je leidinggevende en met de doelgroep.

Tegelijkertijd ben je via je ziel verbonden met het Veld, met datgene wat er meer is.

Het Veld bestaat net als jij uit bewustzijn, energie en verbondenheid, alleen op een veel diepere en grotere laag: daar waar alles is.

Het Veld biedt je van alles aan, zoals een gesprek met een leidinggevende die jou dan een vervolgens een baan blijkt aan te bieden, andere nieuwe mensen die je leert kennen, etc.

Soms zijn mensen even synchroon met hun ziel, ze voelen dan dat het op de één of andere manier precies klopt wat er gebeurt.

Oh wat een toeval roepen ze dan.

Toeval is wat je toe valt …

Familieopstellingen zijn fenomenologisch

Opstellingen en het meemaken van opstellingen is bijzonder. Het is vaak verbluffend hoe in één sessie iets opgelost kan worden waar de cliënt al jaren mee loopt te worstelen.

Het is niet rationeel te verklaren. We weten alleen dat het werkt, zoals het werkt en dat het een waardevolle techniek is. Het is net als met de liefde, deze bestaat maar is niet rationeel te verklaren.

Het bestaat gewoonweg, het is een fenomeen. We noemen opstellingen dan ook fenomenologisch. Paradoxaal en grappig genoeg zit daar weer het woord logisch in.

Wil je kennismaken met Familie- en LoopbaanOpstellingen?

Dat kan!

Elke maand organiseer ik een Masterclass Familieopstellingen op een vrijdag.

Je kunt gewoon een keer komen kijken.

Je kunt ook een vraag inbrengen.

Inclusief koffie, thee en een overheerlijke lunch met frisse salade.

Voor meer info klik op Masterclass Familieopstellingen. 

Met hart en ziel,

Bodo
Reactie plaatsen