Alles over re-integratie
Alles over re-integratie

Alles over re-integratie

Alles over re-integratie

Normaal gesproken hervatten medewerkers die zich ziek melden binnen twee weken hun werkzaamheden. Er is dan weinig aan de hand en iedereen gaat over tot de orde van de dag.

Maar soms is iemand langer uit de roulatie. Als dat aan de orde is, dan moet gewerkt worden aan re-integratie. Da's ook werk aan de winkel, maar dan anders.

Re-integratie eerste en tweede spoor

Het is voor niemand leuk als sprake is van langdurig verzuim vanwege ziekte. Niet voor de werknemer zelf en ook niet voor de werkgever, die een oplossing moet zien te vinden wat vaak extra geld.

Juist daarom zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om te zorgen voor snelle re-integratie. Doel is de werknemer zo snel mogelijk weer op de werkvloer te krijgen. Als het om re-integratie gaat, dan geldt er een eerste spoors- en een tweede spoors re-integratie.

Het eerste spoor betekent dat de werknemer weer gewoon zijn werk oppakt bij de huidige werkgever, dat kan in het huidige werk zijn of in andere werkzaamheden.

Volg je het tweede spoor re-integratie, dan kan de werknemer niet terugkeren bij de huidige werkgever en wordt gezocht naar een passende baan bij een andere organisatie.

Verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer

Wat betreft de re-integratie geldt, dat zowel werkgever als werknemers de verantwoordelijkheid hebben over het al dan niet snel terugkeren van de werknemer op de werkvloer. Beide partijen moeten er alles aan doen om te zorgen dat de werknemer snel de werkzaamheden hervat.

Een gecertificeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in verzuim helpt daarbij.  Dat kan inderdaad de arbodienst zijn, dit mag ook een ander (gespecialiseerd) bedrijf zijn. Voorwaarde is wel, dat er een bedrijfsarts bij de organisatie aangesloten is.

Voor een snelle en goede re-integratie is een protocol vastgesteld; de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar. Daarin staat precies wat er van de werkgever en van de werknemer verwacht wordt, iets dat per week beschreven wordt.  

Binnen zes weken een analyse van de problemen

Binnen het proces van re-integratie geldt, dat de bedrijfsarts ervoor moet zorgen dat er binnen zes weken een analyse van de problemen gemaakt is. Daarin moet staan waarom de werknemer niet werkt, wat de mogelijkheden zijn om terug te keren en wanneer de arts denkt dat de werkzaamheden kunnen worden hervat.

De werkgever moet binnen acht weken in coöperatie met de werknemer een plan van aanpak gemaakt hebben. Daarin moet omschreven worden wat beide partijen gaan doen om te zorgen dat de werkzaamheden opgepakt worden.

Na 91 weken een WIA-uitkering

Als de werknemer na 42 weken nog steeds ziek gemeld staat, meldt de werkgever de werknemer aan bij het UWV. Twee weken later krijgt de werknemer van het UWV bericht wat hij moet doen om weer kans te maken op een baan.

Zijn er 91 weken verstreken na de ziekmelding en is er geen zicht op een baan, dan vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan bij het UWV. Tijdens het re-integratietraject is het verplicht dat werkgever en werknemer om de zes weken om tafel gaan.

Het is voor de werkgever overigens verplicht om alles wat betreft re-integratie bij te houden in een dossier. Dit is weer de basis van het verslag dat aan het einde van het traject gemaakt moet worden.

Snel ander werk bij re-integratie 2e spoor in Nieuwegein & Heerenveen

Bij re-integratie ben je erbij gebaat zo snel mogelijk weer werk te vinden bij een andere werkgever. Eerst lijkt dat een groot obstakel en kun je allemaal apen en beren op de weg zien. Dat ging ook zo bij Tineke.Door ziekte uitgerangeerd en even geen nieuw perspectief. Niet een handig vertrekpunt. Maar met hulp van LoopbaanRegisseur was ze er snel weer bovenop. Ze vond al snel weer een andere plek en werkt daar nog steeds met super veel plezier.

Overweeg jij re-integratie 2e spoor?

Overweeg jij re-integratie 2e spoor? Neem dan contact met ons op, zodat je net als Tineke  kunt kiezen uit meerdere opties!

Je bent welkom in Nieuwegein en in Heerenveen.
Bodo
Reactie plaatsen