Het proces van re-integratie
Het proces van re-integratie

Het proces van re-integratie

Het proces van re-integratie

Een ziekmelding is voor veel werkgevers niet meteen reden tot ongerustheid. En in de meeste gevallen hervat de werknemer binnen veertien dagen gewoon weer zijn werk. Soms echter, is sprake van een langdurige afwezigheid.

Is er sprake van langdurige afwezigheid, dan is dat niet leuk voor de werknemer zelf en al helemaal niet voor de werkgever. Die mist een arbeidskracht en vaak kost verzuim hem extra geld.

Het is in de wet vastgelegd, dat werknemer en werkgever samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Dit betekent dat je weer aan de slag gaat na langdurige werkloosheid of ziekte.

Dit kan weer aan de slag zijn bij je huidige werkgever er kan samen ook gekeken worden naar plaatsing bij een ander bedrijf. In bepaalde gevallen is bijvoorbeeld het aanpassen van een werkplek niet mogelijk en moet verder gekeken worden dan de huidige werkgever.

Het proces moet goed vastgelegd worden

Re-integratie kan binnen je huidige werkomgeving zijn, het kan ook zijn dat je bij een andere broodheer aan de slag gaat. Eén ding is zeker. Re-integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een proces dat goed gedocumenteerd moet worden.  

Zo is er een vast protocol waaraan de werkgever en de werknemer zich moeten houden gedurende het traject. De bedrijfsarts moet binnen zes weken een probleemanalyse gemaakt hebben en binnen acht weken moet er een document liggen van de werkgever en de werknemer samen.

Daarin moet beschreven staan wat er aan gedaan wordt om de werknemer weer snel aan de slag te krijgen. Is er na 42 weken geen succes geboekt dan vraagt de werknemer een uitkering aan bij het UWV, de WIA-uitkering.

De bedrijfsarts is er nadrukkelijk bij betrokken

Ben je langere tijd ziek geweest en je loon is gewoon doorbetaald, dan zul je vroeg of laat toch weer aan het  werk moeten, normaliter pak je gewoon de draad op bij je werkgever.  Kan dat niet vanwege ziekte of een bepaalde aandoening en kan de werkplek niet aangepast worden, dan moet de werkgever in overleg met de werknemer over externe  plaatsing. Ook de bedrijfsarts is bij het proces betrokken.

Re-integratie en de ondersteuning van het UWV

Heb je een uitkering van het UWV ontvangen, dan kan een re-integratietraject worden geïnitieerd door het UWV. Je krijgt dan een begeleider aangewezen die je moet helpen om weer een baan te vinden. Een inschrijving bij het UWV is dan wel noodzakelijk. Vervolgens is het aan de gemeente om te beoordelen of je hulp nodig hebt bij de re-integratie en wordt bepaald welke instrumenten daarvoor ingezet kunnen worden.


Eerste en tweede spoor


Het proces dat re-integratie heet kan volgens een eerste en volgens een tweede spoor verlopen. Het eerste spoor is een terugkeer naar de huidige werkgever. Re-integreren binnen je eigen werkkring is wettelijk verplicht voor de werkgever.

Soms echter, is dat simpelweg niet mogelijk. Is dat zo, dan dient de werkgever je te ondersteunen om elders een baan te vinden. Dit is het tweede spoor dat gevolgd kan worden. Omdat de werkgever daar vaak niet de ingangen en kennis voor heeft, wordt vaak een speciaal re-integratiebureau in de arm genomen.

Na het proces, dat na 91 weken officieel eindigt moet er een re-integratieverslag gemaakt worden. Daarom houdt de werkgever gedurende het proces alles bij in een speciaal dossier.

Snel ander werk bij re-integratie 2e spoor in Nieuwegein & Heerenveen

Bij re-integratie 2e spoor wil je zo snel mogelijk elders weer aan het werk. Eerst kun je nogal wat apen en beren op de weg zien. Dat ging ook zo bij Sandra.


Overweeg jij re-integratie 2e spoor?

Overweeg jij re-integratie 2e spoor? Neme dan contact met ons op. zodat je net als Sandra uit meerdere opties kunt kiezen.

je bent welkom in Nieuwegein en Heerenveen.
Bodo

Reactie plaatsen