Re-integratie 2e Spoor: Wat is het?
Reintegratie 2e Spoor: Wat is het?

Reintegratie 2e Spoor: Wat is het?

Re-integratie: Weer aan `t werk is beter; een passievolle baan is `t beste.

Langdurig ziek heeft een hoge (im-) materiële prijs.

De begeleidingstechnieken van LoopbaanRegisseur zorgen voor opzienbarende resultaten. Behalve re-integratie wordt de passievolle baan gerealiseerd. Ook hier geldt het succespercentage van 85%.

Re-integratie in stappen:

Stap 1: Plan van aanpak

In de 6e ziekteweek moet voor re-integratie een plan van aanpak opgesteld worden. De Arbodienst maakt een conceptplan/re-integratieadvies, waarin staat of de werknemer wel of niet kan terugkeren in het bedrijf. De bedrijfsarts vermeldt welke activiteiten ondernomen kunnen worden om de werknemer weer aan het werk te helpen. De bedrijfsarts geeft aan of er een re-integratiebedrijf ingeschakeld moet worden.

Stap 2: Re-integratie 1e Spoor

Bij re-integratie 1e spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid bij de huidige werkgever is: in de huidige functie of in een andere functie. Re-integratie 1e spoor is altijd onderdeel van het re-integratiedossier. Gekeken wordt naar:

  • Aanpassen werkplek;
  • Aanpassen functie;
  • Gedeeltelijke werkhervatting;
  • Andere werktijden.

Het bovengenoemde moet duidelijk terugkomen in de voortgangsrapportages iedere 6 weken. Hierin staat helder beschreven wat de mogelijkheden van de werknemer zijn. Zo is voor het UWV duidelijk wat er is gedaan.

Als de zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever aan de slag kan, wordt re-integratie 2e spoor gestart. Dit moet duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. Hiervoor wordt een arbeidsdeskundige ingezet.

Stap 3: Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige bepaalt of een werknemer afgekeurd wordt, voor welk percentage en welke werkzaamheden een werknemer mag uitvoeren. LoopbaanRegisseur beschikt over een netwerk van Register Arbeidsdeskundigen die snel ingezet kunnen worden.

Stap 4: Geschikt re-integratiebedrijf vinden

Niet de bedrijfsarts, maar werkgever en werknemer bepalen welk re-integratiebedrijf ingeschakeld wordt. Uiteraard beschikt LoopbaanRegisseur over een privacy- en klachtenreglement, zodat de werkgever de kosten van het re-integratiebedrijf eventueel kan declareren bij de verzekering.

Stap 5: Bespreek alles met de werknemer

De keuze voor een re-integratiebedrijf moet voorgelegd worden aan de OR, dit is wettelijk geregeld. Ook de zieke werknemer moet geen grote bezwaren hebben bij de keuze voor een specifiek re-integratiebedrijf.

Stap 6: Re-integratie Tweede spoor

Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de werkgever (leidinggevende en / of personeelszaken) en de werknemer. Vervolgens wordt er een intakeverslag opgesteld, een re-integratietraject en een offerte. Hiervoor is accurate informatie nodig van de werkgever (het dossier), van de werknemer (correspondentie met UWV) en de Arbeidsdeskundige. Het intakeverslag en het re-integratietraject worden met de betrokken partijen besproken.

Stap 7: Start re-integratie tweede spoor

Na toestemming van werkgever en werknemer kan het traject starten. Elke maand ontvangen werkgever en werknemer een voortgangsrapportage, zodat elke betrokken partij aan de wettelijke verplichtingen voldoet en goed op de hoogte blijft.

Kennismaken

Wil je ontdekken hoe we het beste uit jou en uit je loopbaan halen? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Als je het contactformulier invult, neem ik binnen 2 werkdagen contact met je op. Als je je telefoonnummer invult, binnen 24 uur.

Wil je ervaren wat LoopbaanRegisseur voor jou kan betekenen, dan nodig ik je uit om je in te schrijven voor de PassieBoost. Dat is een heel weekeinde vol met passie, inspiratie en tools.

Re-integratieprogramma van Loopbaanregisseur

Het Re-integratieprogramma van Loopbaanregisseur biedt de kandidaat:

  • Persoonlijke kracht: zelfvertrouwen, talenten en charisma
  • Professionele kracht: loopbaankoers, passie en expertise
  • Presentatiekracht: CV, Elevator Pitch, LinkedIn profiel voor 3X zoveel uitnodigingen
  • Promotiekracht: netwerkbijeenkomsten, 100 nieuwe netwerkcontacten, communicatie- en sollicitatievaardigheden
  • Power bij de arbeidsmarktbenadering: een eigen website, een Video-CV, grip krijgen op de verborgen vacatures en vacatures opsporen met social media. Uiteraard zet LoopbaanRegisseur het eigen netwerk actief in
  • Overleg met UWV en de Arbeidsdeskundige over eventuele subsidieregelingen en passend werk.

Bestemmingsgarantie Re-integratie 2e Spoor

De MasterClasses bieden de kandidaat de praktische vaardigheden, tips en trucs voor een succesvolle loopbaan.

De driedaagse trainingen bieden de kandidaat transformatie van blokkades in kracht, talenten, koers, presentatie, promotie en arbeidsmarktbewerking.

De trainingstechnieken bieden de kandidaat bovenal grip op de achterliggende succesmechanismen. Resultaat is daadwerkelijke regie over zichzelf en de loopbaan.

Door deze extra dimensie kan LoopbaanRegisseur bestemmingsgarantie aanbieden. Van alle re-integratietrajecten wordt 85% met succes afgesloten.

Re-integratie 2e Spoor is maatwerk

Elk re-integratietraject is maatwerk, rekening houdend met het budget en met wat de kandidaat nodig heeft om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Uiteraard wordt de inhoud en de opbouw van het meest geschikte traject bepaald in overleg met de kandidaat en de opdrachtgever.

Trajectinhoud Re-integratie 2e Spoor

Een traject wordt opgebouwd uit een combinatie van modules:

Trajectduur Re-integratie 2e Spoor

De trajectduur varieert van 3 tot 12 maanden.

Evaluaties

Elk kwartaal is er een regiegesprek met de kandidaat en de opdrachtgever. Doel is het samen bespreken of de kandidaat op koers zit.

De kandidaat schrijft zelf het verslag met daarin de uitgangssituatie, het trajectdoel, de modules, de vorderingen en het huidige resultaat. LoopbaanRegisseur communiceert over de motivatie en inzet.

Investering

Situaties, mensen, doelen en de dienstverlening verschillen per persoon. Een offerte is derhalve maatwerk. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte op maat.

Resultaat Re-integratie 2e Spoor

Een passievolle baan. Dat kan in dienstverband en als free lancer. Resultaat bij Loopbaanregisseur 85%.

Kennismaken

Als je kennis wilt maken met de unieke en succesvolle dienstverlening van LoopbaanRegisseur, dan nodig ik je uit voor de Loopbaan BoostCamp.

http://youtu.be/vqQ27h3ycNg

Twee dagen vol met energie, inspiratie, oefeningen, tips, eye-openers, ai-openers, twee lunches en een netwerkdiner!

http://youtu.be/XyLqDeve_Io

Pak je Talenten, Koers en Passie, haal meer uit Communicatie, verdubbel je Netwerk leer jezelf optimaal te Presenteren en Solliciteer trefzeker. Zo selecteer jij je Baan en Baas. Voor meer informatie klik op deze link.

Je kunt ook een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Als je het contactformulier invult, neem ik binnen 2 werkdagen contact met je op.

Op je LoopbaanSucces,

Bodo Agterhof

Reactie plaatsen