Van Burn-out naar burning. Zo knapte ze super snel op. Casus Clara.
Van Burn-out naar burning. Zo knapte ze super snel op. Casus Clara.

Van Burn-out naar burning. Zo knapte ze super snel op. Casus Clara.

Van Burn-out naar burning.

De telefoon gaat: "Bodo één van mijn medewerkers zit er doorheen, ik denk een burn-out".

Kun jij er weer leven in krijgen?

De leidinggevende van de afdeling communicatie van een organisatie met 900 personen belt me.

Clara zit al een hele poos niet lekker in haar vel.

Het gaat niet meer.

Ze is op.

Of ik haar in een outplacementtraject wil begeleiden naar een nieuwe baan.

Van Burn-out naar burning

Van burn-out naar burning. Zo knapte ze super snel op. Casus Clara

Zo knapte ze super snel op. Casus Clara.

"Clara werkt op de afdeling communicatie.

Momenteel is zij al een paar maanden ziek gemeld, zo af en toe komt ze om wat taken te verrichten op arbeidstherapeutische basis.

We hebben van alles geprobeerd, maar het lucht echt niet meer.

Wil je een intakegesprek met deze mevrouw voeren in het kader van outplacement?"

Burn-out. Alles behalve burning.

Een week later komt Clara bij me.

Een vriendelijke vrouw van 35 jaar, best representatief in doen en laten, maar uitgeblust.

Zij beaamt wat haar leidinggevende me heeft verteld.

Op het werk is er weinig wat haar boeit: saaie organisatie met veel procedures en regels, saaie collega's en saai werk.

"Niets mis mee hoor, maar op de één of andere manier boeit het me niet.

Bij outplacement geven ze me één jaar de tijd om wat anders te vinden, denk jij dat me dat gaat lukken"?

Opgebrand

Als iemand laag in haar energie zit, dan zijn groepstrainingen geen goede optie.

We starten rustig met Personal Coaching.

Clara vertelt over haar ouders.

Zij heeft een Nederlandse moeder en een Spaanse vader.

Tot haar 4e jaar hebben ze in Spanje gewoond.

Vader was verslaafd aan alcohol en verdovende middelen.

Moeder besloot de relatie met vader te beëindigen en vertrok met haar dochter naar Nederland.

Clara beschrijft haar moeder als een warme vrouw die haar best heeft gedaan om moeder en vader te zijn.

Toen Clara 10 jaar was, leerde moeder een nieuwe man kennen.

Clara geeft aan veel aan hem te hebben gehad.

Zij is weliswaar niet haar vader, maar vervulde wel een voorbeeldfunctie en een vaderrol.

Systemische richtlijnen bij Familieopstellingen

De overkoepelende naam voor de diverse vormen van opstellingen is Systemisch Werk.

Dit kent alleen richtlijnen; er zijn geen harde wetten.

Ik zal enkele richtlijnen beschrijven, zodat je weet met welke systemische bril op ik kijk naar Clara.

De moeder symboliseert de warmte, verbondenheid met zichzelf en anderen, oprechte belangstelling in iedereen, helpt daar waar zij kan, belichaamt liefde en respect en geeft dit door.

Zij representeert als het ware je binnenkant.

Van moeder kun je leren een goede band met jezelf en met anderen op te bouwen en te onderhouden.

De vader symboliseert daadkracht, doel, gefocust blijven, het najagen van resultaten, actiegerichtheid en dingen aanpakken.

Hij representeert als het ware de buitenwereld.

Van vader kun je leren hoe je het aanpakt in de buitenwereld, wat je plek is in de buitenwereld -men leze wat je loopbaankoers is- en welk voorbeeld je wilt zijn voor anderen.

De verbinding met vader en met moeder

Vanuit de bovenstaande richtlijnen kan de aanname gedaan worden, dat als de band met moeder goed is, dat zij een goede relatie heeft met haar partner, met vrienden en met collega's.

Ook kan de aanname gedaan worden, dat als de band met de natuurlijke vader ontbreekt, dat zij daadkracht, doel en focus mist en dan niet weet wat haar beroepsmatige plek in de buitenwereld is.

Check van de aannames

Omwille van de zorgvuldigheid check ik mijn aannames.

Inderdaad is de band met moeder goed.

Clara is gelukkig getrouwd en ze hebben een dochter van 2 jaar.

Ook heeft zij een aantal goede vrienden.

Wat wel opmerkelijk is, is dat Clara zich in mindere mate bewust is van haar warmte.

De band met vader ontbreekt en Clara heeft amper herinneringen aan hem.

Op dat gebied is er slechts leegte.

Ze heeft een HBO-opleiding communicatie gedaan en rolde in deze baan.

Maar ze vraagt zich af of het wel haar ding is.

Ik vraag me in mezelf af met wie of wat zij nou eigenlijk de communicatie zoekt, maar dit deel ik niet met haar.

Herstel van de band met vader

Hoe zou het zijn om op zoek te gaan naar je natuurlijke vader vroeg ik Clara?

Ze ging akkoord; internet is een handig hulpmiddel.

Clara is op internet druk op zoek geweest naar haar vader, maar heeft hem niet kunnen opsporen.

Wel heeft zij contact gelegd met familie van haar vader in Spanje.

Het is maart en zij besluit om er in de zomervakantie naar toe te gaan.

Weer een telefoontje

In april belt de leidinggevende van Clara en wil een afspraak maken voor een evaluatiegesprek.

Zij geeft aan dat zij Clara niet snapt.

Een paar maanden geleden maakte zij een totaal uitgebluste indruk.

En nu komt ze bij haar en geeft aan dat ze zich verveelt: of zij wat extra taken voor haar heeft.

Weliswaar is er sprake van outplacement en wordt het arbeidscontract over een half jaar ontbonden, maar zij wil zich graag nuttig maken tot die tijd.

De innerlijke reis

Het is mei.

Clara heeft nog steeds haar vader niet kunnen traceren, ze vraagt zich af of hij nog wel in leven is.

Maar er is nog familie en zij verheugt zich er enorm op om hen te zien.

Zij hebben vast allerlei verhalen over haar vader.

Ze vermoedt dat het erg fijn kan zijn om samen met vaders familie te lachen en te huilen en allerlei anekdotes uit te wisselen.

Blijkbaar heeft Clara aan de binnenkant op de één of andere manier de verbinding hersteld met haar vader.

Ook met het gemis van vader.

Dit heeft geleid tot een snelle toename aan energie, focus, actie en verdere stappen.

Clara gaat van burn-out naar burning.

Het evaluatiegesprek

Voorafgaand aan het evaluatiegesprek schrijft Clara een evaluatieverslag met daarin de uitgangssituatie, de doelstellingen van het traject en de vorderingen tot nu toe.

Ze geeft aan dat ze nu veel energie heeft en veel stappen  vooruit heeft gezet.

Afspraak is afspraak, dus outplacement.

Clara heeft er vertrouwen in dat ze haar loopbaankoers binnenkort zal ontdekken en dat zij elders een baan kan veroveren.

Tijdens het evaluatiegesprek geeft de leidinggevende aan te herkennen wat Clara in het verslag schrijft.

Ze doet er een schepje bovenop.

Clara gaat enorm van burn-out naar burning.

Als haar energieniveau zo blijft, dan hoeft zij eigenlijk niet met outplacement, want ze heeft veel talenten, competenties, kennis en ervaring waar de organisatie belang bij heeft.

Clara is stomverbaasd en gaat hier graag op in.

We hebben nog een aantal gesprekken en het outplacementtraject wordt een loopbaanbegeleidingstraject en eindigt wegens succes voor de zomervakantie.

Na de zomervakantie

Clara en ik mailen wel eens met elkaar.

Zij mailt dat ze een geweldige vakantie in Spanje heeft gehad samen met haar man en hun dochter.

Spanje voelde als een tweede thuis en het contact met de familie van vader was hartverwarmend, ook al miste iedereen vader.

Weer een jaar later ontvang ik een geboortekaartje: hoera, zij hebben een zoon gekregen in blakende gezondheid.

Dat is nog eens van burn-out naar burning!

Nabeschouwing

Het was voor mij indrukwekkend wat het positieve effect is van het werken met systemische inzichten.

In deze casus waren opstellingen niet nodig.

Cliënt heeft de innerlijke reis zonder opstellingen gemaakt en met succes.

Wil jij van burn-out naar burning?

Wil je je energie terug?

Wil je weer focus?

Wil je je loopbaan weer right on track hebben?

Wil jij van burn-out naar burning?

Dan heb ik een prachtig aanbod voor je:

1- Daagse Masterclass LoopbaanRegie

Ben je onderweg naar je burn-out?

Heb je een conflict? Of is je werk saai?

Dan glipt de regie over je loopbaan door je vingers.

Voel je je niet gehoord, niet gezien, niet gewaardeerd?

Dan is het de hoogste tijd om de regie over je loopbaan te pakken.

Wil je passiviteit omdraaien in passie?

Dan is deze masterclass perfect voor jou!

Wil je stoppen met depri zijn op je werk?

Boost dan nu je loopbaan!

Don't be lazy. Get in control!

Voor meer info klik op Masterclass LoopbaanRegie.

Met hart en ziel,

Bodo Agterhof
Reactie plaatsen