Hoe zijn Familieopstellingen van Bert Hellinger ontstaan, wat heb je eraan?

Hoe zijn Familieopstellingen van Bert Hellinger ontstaan, wat heb je eraan?

Hoe zijn Familieopstellingen van Bert Hellinger ontstaan en wat heb je eraan?

Welke vormen van opstellingen zijn er en wat maakt ze zo bijzonder?

Familieopstellingen volgens Wikipedia:

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan opnieuw in aanraking met deze werkwijze toen hij werkzaam was als missionaris in Zuid-Afrika.

Hoe zijn Familieopstellingen van Bert Hellinger ontstaan?

De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Hoe zijn Familieopstellingen van Bert Hellinger ontstaan?

Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie.

Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens bij een persoon als gevolg van nare gebeurtenissen zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring, scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen latergeborenen (kinderen) onbewust en onbedoeld belasten waardoor ze uit balans zijn.

Hoe zijn Familieopstellingen van Bert Hellinger ontstaan?

Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen.

De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar. De methode is niet onomstreden.

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatieopstelling.

Bron: Wikipedia

Zo zijn Familieopstellingen van Bert Hellinger ontstaan

Bert Hellinger, geboren in 1925, heeft Philosophie, Theologie en Pedagogiek gestudeerd. Hij heeft 16 jaar gewerkt als zendeling van de katholieke kerk bij de Zulu's in Zuid-Afrika. Daarna werd hij Psychoanalyticus en ontwikkelde onder invloed van Groepsdynamica de Primaire Therapie, de Transactionele Analyse en verschillende Hypnotherapeutische behandelingen: een door hemzelf ontwikkelde manier van Familieopstellingen.

Tegenwoordig worden Familieopstellingen wereldwijd toegepast in vele verschillende onderwerpen, zoals psychotherapie, organisatieadvies, geneeskunde, opvoedingskunde, en zielszorg in de breedste zin van het woord.

Familieopstellingen worden heden ten dage verder ontwikkeld door Bert en Sophie Hellinger. Inzichten en nieuwe kennis hebben geleid tot het Nieuwe, geestelijke Familieopstellingen. Daardoor zijn Opstellingen is steeds meer gebieden toepasbaar.

Bert Hellinger heeft 83 boeken geschreven, deze zijn vertaald in 30 talen. Zijn werk wordt gedocumenteerd en verspreid in vele video's, CD's en DVD's.

Bron: de website van Bert Hellinger.

Aanvulling: Met zijn hoge leeftijd is hij anno 2018 nog steeds werkzaam en reist de hele wereld over met seminars.

Zo zijn Familieopstellingen van Bert Hellinger ontstaan

Toen Bert Hellinger in Zuid-Afrika werkte, kwam hij veel in aanraking met Afrikaanse stammen. Eén van die stammen ging anders dan gebruikelijk om met mensen die de familie iets misdeden. De dader werd niet buitengesloten of opgesloten, maar juist opgenomen in het gezin.

De bedoeling is dat de dader in dialoog met zichzelf gaat en zich dienstbaar opstelt ten behoeve van het gezin. Na verloop van tijd treedt er een verschuiving op in het innerlijke evenwicht op van de dader. Als hij het gezin voldoende ten dienste heeft gestaan, komt er een moment dat hij zichzelf kan vergeven  en dat het gezin hem ook kan vergeven. Het moment breekt dan aan om afscheid te nemen en elkaar het beste te wensen.

Opgetekend tijdens deelname aan één van de seminars/masterclasses van Bert Hellinger.

De overkoepelende naam: Systemisch Werk

In de ruim 30 jaar dat er nu gewerkt wordt met opstellingen, zijn er vele soorten van opstellingen ontstaan, toegespitst op een breed terrein. De overkoepelende naam van alle variaties in opstellingen is Systemisch Werk.
  • familieopstellingen in de breedste zin van het wordt wordt nog steeds het meeste toegepast
  • daarbij worden doorgaans thema's opgesteld die iemand al langere tijd bezig houden
  • er zijn psychologen die specifiek werken met trauma-opstellingen
  • er zijn artsen die werken met ziektes en deze door de cliënt laten opstellen
  • er zijn coaches die zich concentreren op kinderen en hun gezinnen
  • sommige consultants focussen zich op organisatieopstellingen
  • er zijn loopbaanbegeleiders die zich voornamelijk richten op loopbanen.
Als je met familieopstellingen wilt ervaren hoe jouw gezin van herkomst in elkaar steekt, wat de blauwdruk in je ziel is, wat je levensopdracht is en wat je ziels-talenten zijn, dan kun je de Personal Power Training volgen.

Als je met loopbaanopstellingen de energie in je loopbaan terug wilt krijgen, als je je levensopdracht op gebied van werk zo wilt laten werken dat je je geld ermee verdient, dan kun je de Professional Power Training volgen.

Let wel, deze trainingen kun je vergelijken met de Fisherman's Friend onder de trainingen.

Het levert je op, dat je enorm in je kracht komt te staan, zowel privé als professioneel.

Om te kijken wat anderen zeggen, klik op referenties.

Met hartelijke loopbaangroeten,

Bodo
Reactie plaatsen