Casus LoopbaanOpstelling: Van Burn-out naar Burning
Casus LoopbaanOpstelling: Van Burn-out naar Burning

Casus LoopbaanOpstelling: Van Burn-out naar Burning

Casus LoopbaanOpstelling: Van Burn-out naar Burning.

Hoe heeft Léon een burn-out heeft opgelopen en hoe komt hij met een loopbaanopstelling in zijn kracht?

Leon is een vriendelijke man van 35 jaar, representatief, maar uitgeblust.

Het werk boeit hem weinig: saaie organisatie, veel procedures en regels, saaie collega's en saai werk.

"Ja er is niets mis mee hoor, maar op de één of andere manier boeit het me niet.

Met loopbaanbegeleiding geven ze me één jaar de tijd om wat anders te vinden.

Denk jij dat me dat gaat lukken"?

Casus LoopbaanOpstelling: Van Burn-out naar Burning

Casus LoopbaanOpstelling: Van Burnout naar Burning.

Als iemand laag in zijn energie zit, dan zijn groepstrainingen geen goede optie.

In deze casus 'loopbaanopstelling van burn-out naar burning' kunnen we beter rustig aan beginnen.

We starten rustig aan met Personal Coaching.

Léon vertelt over zijn ouders.

Hij heeft een Nederlandse moeder en een Spaanse vader.

Tot zijn 4e jaar hebben ze in Spanje gewoond.

Vader was verslaaf aan alcohol en verdovende middelen.

Moeder besloot de relatie met vader te beëindigen en vertrok met haar zoon naar Nederland.

Léon beschrijft zijn moeder als een warme vrouw die haar best heeft gedaan om moeder en vader te zijn.

Toen Léon 10 jaar was, leerde moeder een nieuwe man kennen.

Léon geeft aan veel aan hem te hebben gehad.

Hij is weliswaar niet zijn vader, maar vervulde wel een voorbeeldfunctie en een vaderrol voor hem.

Wat is een Loopbaanopstelling?

De overkoepelende naam voor de diverse vormen van opstellingen is Systemisch Werk.

Dit kent alleen richtlijnen; er zijn geen harde wetten.

Ik zal enkele richtlijnen beschrijven, zodat je weet met welke systemische bril op ik kijk naar Léon.

De moeder symboliseert de warmte, verbondenheid met zichzelf en anderen, oprechte belangstelling in iedereen, helpt daar waar zij kan.

De moeder belichaamt liefde en respect en geeft dit door.

Zij representeert als het ware je binnenkant.

Van moeder kun je leren een goede band met jezelf en met anderen op te bouwen en te onderhouden.

De vader symboliseert daadkracht, doel, gefocussed blijven, het najagen van resultaten, actiegerichtheid en dingen aanpakken.

Hij representeert als het ware de buitenwereld.

Van vader kun je leren hoe je het aanpakt in de buitenwereld, wat je plek is in de buitenwereld -men leze wat je in je werk betekent voor anderen.

Aannames in deze casus loopbaanopstelling

In deze casus doe ik een aantal aannames, die ik verderop ga checken.

Vanuit de bovenstaande richtlijnen kan de aanname gedaan worden, dat de band van Léon met moeder goed is, dat hij een goede relatie heeft met zijn vrouw, met zijn vrienden en met collega's.

Ook kan de aanname gedaan worden, dat de band met zijn natuurlijke vader ontbreekt, dat hij daadkracht, doel en focus mist en dat niet weet wat zijn beroepsmatige plek in de buitenwereld is.

Check aannames casus loopbaanopstelling van burn-out naar burning

In elk Coachingsgesprek en bij elke training heb ik inzichten en de daarop volgende aannames.

Omwille van de zorgvuldigheid check ik deze minimaal 2 keer.

Inderdaad is de band met moeder goed.

Léon is gelukkig getrouwd en ze hebben één dochter van 2 jaar.

Ook heeft hij een aantal goede vrienden.

Wat wel opmerkelijk is, is dat Léon zich in mindere mate bewust is van zijn warmte.

De band met vader ontbreekt en Léon heeft amper herinneringen aan hem.

Op het gebied van werk is er slechts leegte.

Léon heeft een HBO-opleiding communicatie gedaan en rolde in deze baan.

Maar hij vraagt zich af of het wel zijn ding is.

Wat dan wel zijn ding is weet hij niet.

Ik vraag me in mezelf af met wie of wat hij nou eigenlijk de communicatie zoekt, maar dit deel ik niet met hem.

Herstel van de burn-out door herstel van de band met vader

Een opstelling kan altijd nog of misschien was ik 3 jaar geleden no wat minder zelfverzekerd hierin.

Ik koos voor een praktische invalshoek en besprak dit met Léon.

Hoe zou het zijn om op zoek te gaan naar je natuurlijke vader?

Léon ging akkoord; internet is een handig hulpmiddel.

Léon is op internet druk op zoek geweest naar vader, maar heeft hem nog niet kunnen opsporen.

Wel heeft hij contact gelegd met familie van zijn vader in Spanje.

Het is maart en hij besluit om er in de zomervakantie naar toe te gaan.

Weer een telefoontje

In april belt de leidinggevende van Léon en wil een afspraak maken voor een evaluatiegesprek.

Zij geeft aan dat zij Léon niet snapt.

Een paar maanden geleden maakte hij een totaal uitgebluste indruk.

En nu komt hij bij haar en geeft aan dat hij zich verveelt: of zij wat extra taken voor hem heeft.

Weliswaar is er sprake van outplacement en wordt het arbeidscontract over een half jaar ontbonden, maar hij wil zich graag nuttig maken tot die tijd.

Van Burn-out naar Burning: De innerlijke reis

Het is mei. Léon heeft nog steeds zijn vader niet kunnen traceren, hij vraagt zich af of hij nog wel in leven is.

Maar er is nog familie en hij verheugt zich er enorm op om hen te zien.

Zij hebben vast allerlei verhalen over zijn vader.

Hij vermoedt dat het erg fijn kan zijn om samen met vaders familie te lachen en te huilen en allerlei anekdotes uit te wisselen.

Blijkbaar heeft Léon aan de binnenkant op de één of andere manier de verbinding hersteld met zijn vader, ook met het gemis aan vader.

Dit heeft geleid tot een erg snelle toename aan energie, focus, actie en verdere stappen.

Het evaluatiegesprek

Voorafgaand aan het evaluatiegesprek schrijft Léon een evaluatieverslag over deze casus loopbaanopstelling van burn-out naar burning.

Daarin staat de uitgangssituatie, de doelstellingen van het traject en de vorderingen tot nu toe.

Hij geeft aan dat hij nu veel energie heeft en veel stappen  vooruit heeft gezet.

Afspraak is afspraak, dus outplacement.

Léon heeft er vertrouwen in dat hij zijn loopbaankoers binnenkort zal ontdekken en dat hij elders een baan kan veroveren.

Tijdens het evaluatiegesprek geeft de leidinggevende aan te herkennen wat Léon in het verslag schrijft.

Ze doet er een schepje bovenop.

Als zijn energieniveau zo blijft, dan hoeft hij eigenlijk niet met outplacement, want hij heeft veel talenten, competenties, kennis en ervaring waar de organisatie belang bij heeft.

Léon is stomverbaasd en gaat hier graag op in.

We hebben nog een aantal gesprekken en het outplacementtraject blijkt eigenlijk een loopbaanbegeleidingstraject en eindigt wegens succes voor de zomervakantie.

Na de zomervakantie

Léon en ik mailen wel eens met elkaar.

Hij mailt dat hij een geweldige vakantie in Spanje heeft gehad samen met zijn vrouw en hun dochter.

Spanje voelde als een tweede thuis en het contact met de familie van vader was hartverwarmend, ook al miste iedereen vader.

Weer een jaar later ontvang ik een geboortekaartje: hoera, zij hebben een zoon gekregen in blakende gezondheid.

Nabeschouwing casus loopbaanopstelling: van burn-out naar burning

Het was voor mij indrukwekkend wat het positieve effect is van het werken met systemische inzichten.

In deze casus waren opstellingen niet nodig.

Cliënt heeft de innerlijke reis zonder opstellingen gemaakt en met succes.

Wil je ook van Burn-out naar Burning? 

Dat kan!

Elke maand organiseer ik een Masterclass Familieopstellingen en Loopbaanopstellingen op een vrijdag.

Je kunt gewoon een keer komen kijken.

Je kunt ook een vraag inbrengen.

Je kunt tijdens deze dag ook om een loopbaanopstelling vragen.

Inclusief koffie, thee en een overheerlijke lunch met frisse salade.

Voor meer info klik op Masterclass Familieopstellingen. 

Met hart en ziel,

Bodo
Reactie plaatsen