Familie- en loopbaanopstellingen in Friesland met 95% succesgarantie

Familie- en loopbaanopstellingen in Friesland met 95% succesgarantie

Familieopstellingen en loopbaanopstellingen in Friesland met 95% succesgarantie.

Inmiddels heb ik 10 jaar ervaring met systemisch werk en het begeleiden van opstellingen.

In die 10 jaar heb ik honderden mensen succesvol begeleid.

Je bent van harte welkom!

Familieopstellingen en loopbaanopstellingen in Friesland met 95% succesgarantie

Loopbaanopstellingen zijn een specifieke vorm van familieopstellingen.

Voor meer achtergrondinfo over familieopstellingen klik op familieopstellingen.

Voor meer achtergrondinfo over loopbaanopstellingen klik op loopbaanopstellingen.

Wil je de kracht van loopbaanopstellingen in Friesland een keer meemaken, klik dan op Masterclass loopbaan- en familieopstellingen.

Laat ik beginnen met familieopstellingen ok?

Dan ga ik verderop in dit artikel in op loopbaanopstellingen.

En waar je loopbaanopstellingen in Friesland kunt meemaken.

Wat is de essentie van een familieopstelling en van een loopbaanopstelling?

Stel je wilt bootje varen.

En stel, dat je van Harlingen naar Terschelling wilt varen.

Dan kun je van tevoren een aantal zaken plannen.

Je kunt op internet diverse boten uitzoeken en reserveren.

De boot die je uitkiest, heeft bepaalde specificaties.

De boot van de motor heeft een bepaald aantal PK's.

Als je de afstand tussen Harlingen en Terschelling weet, dan kun je nu uitrekenen hoe lang de overtocht waarschijnlijk gaat duren.

Waarschijnlijk.

In werkelijkheid zal de overtocht veel korter duren of veel langer.

De kans is klein, dat het maar een paar minuten scheelt.

Het verschil zal groot zijn.

Terschelling is één van de waddeneilanden.

Met eb en vloed stroomt er veel water tussen de waddeneilanden naar binnen of juist naar buiten.

Als je dus met een boot van Harlingen naar Terschelling vaart, dan heb je voor het grootste gedeelte stroom tegen of stroom mee.

Het zijn grote hoeveelheden water die tussen de eilanden door stromen.

Familieopstellingen en loopbaanopstellingen in Friesland met 95% succesgarantie

Het gevolg is een sterke stroming mee of tegen.

Als je de stroming mee hebt, dan heb je maar een motor nodig met weinig PK's, want binnen een mum van tijd vaar je de haven van Terschelling binnen.

De grap is, dat je amper in de gaten hebt, dat je zo snel vaart.

Als je een sterke stroming mee hebt, dan word je op de golven meegevoerd.

Het water stroomt snel en jij ook.

Je kunt het alleen zien aan de vuurtoren van Terschelling.

Die komt snel dichterbij.

Als je de stroming tegen hebt, da's een heel ander verhaal.

Als je op een zeilboot met hulpmotor zit, dan ga je het niet redden.

Dan kun je beter rechtsomkeert maken.

Met de stroom tegen heb je een motor nodig met behoorlijk wat PK's, omdat je anders de haven van Terschelling in het zicht hebt, je zult er alleen niet binnenvaren.

Ook nu heb je zo op het eerste gezicht amper in de gaten, dat je geen steek vooruit komt.

De motor stuwt je voorwaarts.

Omdat je de stroom tegen hebt, lijkt het alsof je flink wat meters maakt.

Maar helaas.

De vuurtoren van Terschelling komt alsmaar niet naderbij.

Of je stroom mee of stroom tegen hebt, dat is de essentie van een familieopstelling en ook van een loopbaanopstelling.

We zoomen in op de onderstroom en geven deze even ruim baan.

Met  loopbaanopstellingen in Friesland bij LoopbaanRegisseur ...

... krijg je snel inzichtelijk waar het water in de onderstoom naar toe stroomt, c.q. waar de energie in je ziel heen stroomt.

Op deze manier ontdek je welk werk van jou houdt.

Want dat is het werk waar de energie in je ziel naar toe wil stromen.

Je bent namelijk voor iets specifieks in de wieg gelegd.

Als je doet waar je voor gemaakt bent, dan maakt je ziel als het ware een vreugdesprongetje.

Dan geef je veel energie en precies de juiste energie.

Als je iets anders doet dan waar je voor gemaakt bent, dan neemt de energie die je geeft juist af.

Bovendien zul je -als je dit langer volhoudt- de verkeerde energie geven.

Als je dit langer volhoudt, loop je risico overspannen te raken.

Als je dit minimaal 7 jaar volhoudt, loop je risico op een burn-out.

Als je aanleg hebt om boekhouder of accountant te zijn, dan heb je aanleg om de taal der getallen te begrijpen en te spreken.

Voor een baan als maatschappelijk werker zul je dan waarschijnlijk weinig energie kunnen opbrengen.

Als je aanleg hebt om danser of cabaretier te zijn, dan zal het voor jou een marteling zijn als ik je opsluit in een kantoor met een laptop om administratieve werkzaamheden te verrichten.

Met loopbaanopstellingen in Friesland heb je snel helder wanneer de energie voor een bepaalde beroepsrichting minder of juist meer wordt.

Ook heb je snel in de gaten, welk werk jouw passie heeft.

Dan is het een schot in de roos.

Om te snappen hoe een loopbaanopstelling werkt, is het handig om eerst uit te leggen hoe een familieopstelling werkt.

Hoe werkt een familieopstelling?

Je bent gecreëerd op een moment van liefde.

Je komt voort uit je ouders.

Met liefde.

Als je nu een obstakel op je pad tegenkomt, dan kan de liefde niet optimaal stromen.

Een familieopstelling is een manier om te onderzoeken waardoor de liefde niet optimaal kan stromen.

Je kunt een familieopstelling op vele manieren doen.

Met poppetjes op de tafel, met A4-tjes, met stoelen, etc.

Het krachtigste is het werken met mensen.

Daarbij stel je de personen op die het belangrijkste aandeel in je vraagstuk hebben.

Je nodigt de personen eerst uit om een specifieke rol te spelen.

Daarna neem je deze personen mee de gespreks- of trainingsruimte in en je stelt ze op, d.w.z. dat je hen op een specifieke manier in de ruimte plaatst.

Als je voor het eerst een opstelling meemaakt, is het wonderlijk wat er dan gebeurt.

Deze personen hebben doorgaans geen informatie van jou ontvangen over de personen om wie het gaat.

Toch pikken ze als ‘stand-in’ op onbewust niveau allerlei informatie op.

Vaak nemen ze eenzelfde lichaamshouding aan.

Ook hun mimiek kan trekjes vertonen die je ziet bij de persoon in kwestie.

De personen die je een rol hebt gegeven, representeren de personen om wie het gaat.

De representanten gaan zich naar elkaar toe gedragen, zoals de personen in kwestie dat ook gedaan zouden hebben.

De personen staan daar als representant van je ouders, je kind, je partner, je leidinggevende, je werk, je symptoom of je probleem.

De representanten krijgen voeling met het onderliggende krachtenveld.

Met de persoon die zij representeren.

Zij worden als het ware even die persoon.

Ook krijgen zij voeling met de onderlinge dynamiek tussen deze personen.

Je krijgt als het ware een gestileerde weergave op de diepere lagen (op zielsniveau) van de personen en wat er speelt tussen die personen.

Wat er stapsgewijs zichtbaar wordt, is datgene wat tot nu toe onzichtbaar is gebleven.

Dat wat onbewust onder de oppervlakte bleef.

Dat wat nog niet benoemd werd.

Dat wat nog niet uitgesproken werd.

Nu mag het gezien worden.

Het mag erkend worden.

Het mag een plek krijgen.

Het mag benoemd worden.

Het mag uitgesproken worden.

Dit werkt helend.

Dit werkt bevrijdend.

Dit is de essentie van een familieopstelling.

Hoe werken loopbaanopstellingen in Friesland bij LoopbaanRegisseur?

Hoe werkt een loopbaanopstelling?

Mensen komen bij me voor een loopbaanopstelling, omdat de loopbaan op de één of andere manier stokt.
  • Ze zijn uitgekeken op de baan
  • Er is een conflict met collega's of met een leidinggevende
  • Ze worden weg gereorganiseerd
  • Er komt een nieuwe leidinggevende waar geen klik mee is
  • Overspannenheid of burn-out, etc.
Als je kijkt naar een Curriculum Vitae, dan staan daar de opleidingen op die je gevolgd hebt, de banen die je gehad hebt en je belangrijkste hobby's.

Deze onderwerpen bespreken we tijdens het interview dat vooraf gaat aan de loopbaanopstelling in Friesland bij LoopbaanRegisseur.

Je kunt loopbaanopstellingen in Friesland bij LoopbaanRegisseur op meerdere manieren doen.

Met stoelen, met legopoppetjes, met A4-tjes en met mensen.

Als je een loopbaanopstelling met mensen doet, dan geeft dat het krachtigste effect.

Je kunt verschillende cursisten vragen om een element op je Curriculum Vitae te representeren.

Bij een loopbaanopstelling werk ik in 10 stappen. 

Stap 1

Je mag eerst de belangrijkste elementen van je CV op een rijtje opstellen.

Bij voorkeur werken we van links naar rechts.

Dan staan links bijvoorbeeld de 2 of 3 belangrijkste opleidingen die je hebt gevolgd.

Aansluitend de belangrijkste banen die je hebt gehad.

Dan zie je van links naar rechts meestal tussen 5 en 10 elementen staan.

Stap 2

Vervolgens mag je iemand in de groep vragen om je ziel te representeren.

Jouw wezen, jouw zijn, jouw puurste energie, het zit allemaal in je ziel.

Je wilt immers met hart en ziel werken toch?

De persoon die jouw ziel representeert, mag je helemaal links opstellen naar de rij van personen die er al staat.

Stap 3

Het is belangrijk, dat je je realiseert dat de energie in je ziel door alle elementen heen stroomt die je nu naast de ziel staan.

Als je een opleiding volgt die minder bij je past, dan stroomt natuurlijkerwijs niet al je energie naar die opleiding.

Die opleiding zal niet natuurlijkerwijs al jouw energie kunnen aannemen, omdat er geen sprake is van een optimale klik.

Dat betekent, dat niet al jouw energie door dat element heen kan stromen.

Als de opleiding wel heel erg bij je past, dan zal dit element jouw energie helemaal aan kunnen nemen.

De energie wordt door dit element doorgegeven aan het volgende element.

De doorgegeven energie wordt zelfs meer.

Dit geldt voor de opleidingen die je hebt gevolgd, voor de cursussen die je hebt gevolgd, voor de banen die je hebt uitgeoefend en voor de hobby's die je hebt uitgeoefend.

Stap 4

Als ik loopbaanopstellingen in Friesland begeleid, stellen we nu een volgend element op.

Je mag een cursist uitnodigen om je volgende baan te representeren.

Ook al weet je nog niet wat voor baan dat zal zijn.

Deze persoon mag je helemaal rechts naast de rij opstellen die er al staat.

Deze persoon is de hekkensluiter.

Stap 5

Het beste kun je alle elementen en alle representanten even goed in ogenschouw nemen.

Hoe staan ze er bij?

Sommige representanten zullen energie uitstralen, terwijl de energie van andere representanten soms wel kan imploderen.

Op deze manier krijg je al een eerste indruk van welke opleidingen en banen beter bij de ziel, c.q. bij iemand passen.

Stap 6

Ik vraag een cursist altijd naar hobby's.

Als je gedurende meerdere jaren met liefde en plezier een specifieke hobby hebt uitgeoefend, dan mag je dit element een plek geven in de rij die er al staat en ook opstellen.

Loopbaanopstellingen

Stap 7

Voordat we overgaan naar een volgende en belangrijke stap, vraag ik even of alle elementen in de juiste chronologische volgorde staan.

Stel, dat je op latere leeftijd nog een opleiding hebt gedaan, dan is er een kans, dat je dit element links bij de opleidingen opgesteld hebt.

Maar eigenlijk moet dit element tussen 2 banen in staan.

We kunnen nu sommige elementen opnieuw rangschikken, zodat ze qua jaartallen opeenvolgend in de juiste volgorde staan.

Stap 8

Een familieopstelling is een wonderbaarlijk fenomeen.

De volgende stap in deze loopbaanopstelling in Friesland is ook een wonderbaarlijk fenomeen.

Stap 8 bestaat eruit, dat ik alle elementen vraag om te bewegen.

Ze mogen allemaal hun innerlijke gevoel volgen.

Dit kan eventjes duren.

Stap 9

Als alle elementen klaar zijn met bewegen, vraag ik alle elementen naar hun bevindingen.

Naar wat ze voelen op deze plek.

Tussen sommige elementen zit aantrekkingskracht en tussen sommige elementen zit afstoting.

Sommige elementen kunnen de neiging hebben om helemaal uit de opstelling te stappen.

Andere elementen kunnen de neiging hebben om zo dicht mogelijk bij de ziel te zijn.

Stap 10

We gaan nu de loopbaanopstelling interpreteren.

Als eerste kijk ik naar welke elementen er dicht bij de ziel staan.

Meestal staan er 1, 2 of 3 elementen naast en achter de ziel.

Dat is de bagage die de cliënt meeneemt naar de volgende baan.

Daarna kijk ik naar welk element er tegenover de ziel staat.

Dat is de zich aandienende loopbaankoers.

Loopbaanopstellingen in Friesland

Loopbaanopstellingen zijn een bijzonder fenomeen.

Vaak is het wonderbaarlijk, hoe een loopbaankoers in ruim een uur duidelijk kan worden.

Het is ontroerend om te ervaren welke elementen graag bij de ziel zijn en welke elementen juist liever niet.

In ons dagelijkse bestaan zijn de meesten van ons erg druk.

Met loopbaanopstellingen in Friesland bij LoopbaanRegisseur geven we even het woord aan de ziel.

Professional Power

Eén van de trainingen die ik geef is de Professional Power Training.

Dit is een intense en zeer krachtige 4-daagse training. 

Tijdens deze training ontdek je je levensopdracht.

Pas als je weet wat je in dit leven komt doen, is het handig om te zoeken naar wat je in je werkende leven komt doen.

Dan kun je van je missie (je levensopdracht) je werk maken.

Het werk wat je doet is dan als het ware het verdienmodel van je ziel.

Dan doe jet het werk dat van jou houdt.

Zeker weten, dat jij ook van dat werk houdt.

Dit is wel één van de leukste manieren om je geld te verdienen toch :-) ?

Wil je Loopbaanopstellingen in Friesland meemaken?

Dat kan!

Elke maand organiseer ik een Masterclass Familieopstellingen op een vrijdag.

Je kunt gewoon een keer komen kijken.

Je kunt ook een vraag inbrengen.

Je kunt tijdens deze dag ook om een loopbaanopstelling vragen.

Inclusief koffie, thee en een overheerlijke lunch met frisse salade.

Voor meer info klik op Masterclass Familieopstellingen. 

Met hart en ziel,

Bodo
Reactie plaatsen