Familieopstellingen en loopbaanopstellingen: wat is het en hoe werkt het?
Familieopstellingen en loopbaanopstellingen: wat is het en hoe werkt het?

Familieopstellingen en loopbaanopstellingen: wat is het en hoe werkt het?

Familieopstellingen en Loopbaanopstellingen: Wat is het en Hoe werkt het?

Familieopstellingen en loopbaanopstellingen werken snel en krachtig om onbewuste blokkades in jezelf en in je loopbaan te verhelderen en op te ruimen.

Ik werk nu 7 jaar met familieopstellingen en loopbaanopstellingen.

Ik ken geen techniek die sneller en helderder inzicht geeft in belemmerende patronen en dat wat je tegenhoudt om krachtig en authentiek de toekomst in te stappen.

Al die referenties, die krijg je niet zomaar.

Familieopstellingen en loopbaanopstellingen: wat is het en hoe werkt het?

Familieopstellingen en Loopbaanopstellingen: Wat is het en Hoe werkt het?

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

Familieopstellingen is een methode die ons zonder veel woorden laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.

Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

Hoe gaat dat met familieopstellingen en loopbaanopstellingen?

Opstellingen doe je meestal in een groep. Degene die een thema wil inbrengen nodigt uit de kring van deelnemers mensen uit om zijn of haar familieleden te representeren. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie van de cliënt. De cliënt heeft alleen een paar belangrijke feiten over de familie verteld.

Dan stelt de cliënt, intuïtief, de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op. Hij legt zijn handen op de schouders van de representant van zijn moeder en brengt haar naar de plek die zijn innerlijk beeld of gevoel aangeeft. Dan doet hij hetzelfde met de andere representanten en ook met een representant van zichzelf.

Het bijzondere van familieopstellingen en loopbaanopsteklingen

Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks en wonderlijks, waar we geen echte verklaring voor hebben: de representanten voelen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was.

Als iemand bijvoorbeeld onbewust een last draagt voor zijn vader, die kameraden in de oorlog heeft verloren waar nooit over gesproken is, dan is het in een opstelling mogelijk om de omgekomen kameraden op te stellen. En wanneer die zien dat de zoon van hun makker, die het wel heeft overleefd, de neiging heeft onbewust de schuld op zich te nemen van hun dood, dan zeggen die kameraden misschien spontaan tegen de zoon van hun makker dat het hen niet helpt als zijn zoon zich schuldig voelt. 'Ons gaat het goed, het was hij of wij. Laat het je goed gaan, al is je vader misschien een beetje met ons gestorven. Dergelijke zinnen in een opstelling zijn vaak ontroerende eye-openers voor de cliënt. Wanneer het beeld klopt, voelen de representanten en alle andere aanwezigen dat onmiddellijk.

Wat de cliënt er vervolgens mee doet, is uiteraard aan hem of haar. Vaak voelt het als verlichting en een toestemming om het eigen leven vol te nemen. Soms blijft iemand liever trouw aan een dynamiek die al zo lang zo bekend en vertrouwd is. Ook daarover is geen oordeel. Elke deelnemer kiest zelf en houdt zijn of haar waardigheid.

Familieopstellingen en loopbaanopstellingen: voor wie?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hen eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

Vooral voor die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt, kunnen opstellingen een uitkomst bieden. want een kenmerk van levensvragen waar een opstelling kan helpen zijn juist die vragen die te maken hebben met het feit dat je deel van een familiesysteem bent en ingebonden bent in een dynamiek.

Vaak ligt de wortel van de dynamiek niet bij de cliënt, maar bij iemand anders in het systeem, zoals in het voorbeeld van de omgekomen kameraden hierboven. Daarom heeft voor deze vragen het heel hard werken aan jezelf vaak geen langdurig effect. De wortel ligt ergens anders. Een opstelling helpt om die dynamiek te zien. En alleen dat al ervaren veel mensen als helend. Je gaat naar huis met een ander innerlijk beeld.

De doorwerking van een opstelling kan soms maanden, soms zelfs jaren duren. Voortdurend vallen er kwartjes, en langzaam wordt het leven anders.

Bron: Bert Hellinger Instituut Groningen

Familieopstellingen en loopbaanopstellingen meemaken?

Als je met familieopstellingen wilt ervaren hoe jouw gezin van herkomst in elkaar steekt, wat de blauwdruk in je ziel is, wat je levensopdracht is en wat je ziels-talenten zijn, dan kun je de Personal Power Training volgen.

Als je met loopbaanopstellingen de energie in je loopbaan terug wilt krijgen, als je je levensopdracht op gebied van werk zo wilt laten werken dat je je geld ermee verdient, dan kun je de Professional Power Training volgen.

Let wel, deze trainingen kun je vergelijken met de Fisherman's Friend onder de trainingen.

Het levert je op, dat je enorm in je kracht komt te staan, zowel privé als professioneel.

Dan bereik je makkelijker meer resultaat.

Je kunt ook eerst meedoen aan een 1-Daagse Masterclass om de Kracht van Familie- en loopbaanopstellingen te ontdekken.

Voor meer info klik op 1-Daagse Masterclass.

Met hartelijke loopbaangroeten,

Bodo
Reactie plaatsen