Een To Do List bij Outplacement is altijd handig bij outplacement.
To Do List bij Outplacement

To Do List bij Outplacement

Een To Do List bij Outplacement is handig bij outplacement.

Outplacement geeft chaos.

Zo houd je je hoofd koel en doe je wat goed is voor jouw loopbaan!

Outplacement maakt mensen bang, achterdochtig, behoudend of zelfs egoïstisch en ze laten het achterste van hun tong niet zien.

Wel wil iedereen er het beste uitspringen.

To Do List bij Outplacement

To Do List bij Outplacement

Outplacement geeft niet alleen een dreun aan de persoon in kwestie, het zorgt vaak ook voor een dreun bij de hele afdeling.

Als er meerdere mensen uit moeten, dan geeft outplacement een dreun aan de hele organisatie.

Bij de koffieautomaat, in de spreekkamers, bij het bureau, bij vergaderingen, iedereen heeft het erover.

Het drukt je dieper in je gevoel en kan ervoor zorgen dat je thuis je verstand vergeet op het nachtkastje.

Daarom onderstaand een To do List bij Outplacement.

To Do List bij Outplacement

Outplacement is spannend en je volgende baan heeft veel invloed op je leven. Met dit 7-Stappenplan hou jij de regie over je loopbaan.

1. Wat zijn de spelregels?

Bij een reorganisatie is er vaak sprake van collectief ontslag, waarbij er een sociaal plan is.

In het sociaal plan staan de voorwaarden waaronder de werkgever je mag ontslaan.

Vaak is dit de betaling van een ontslagvergoeding en outplacementbegeleiding.

Lees dit plan goed, zodat je weet of je werkgever de regels goed toepast en waar je recht op hebt.

Bij een arbeidsconflict neemt de werkgever het initiatief tot ontslag.

Meestal wordt er dan "Ontslag met wederzijds Goedvinden" geregeld, zodat je aanspraak kunt maken op WW.

Afhankelijk van het aantal dienstjaren kun je een transitievergoeding meekrijgen, waaruit outplacement betaald wordt.

Als jij en de baan of jij en de organisatie echt geen match meer zijn, dan kun je dit bespreekbaar maken bij je leidinggevende of bij de afdeling Personeelszaken.

Dat kan spannend voelen, omdat je dan een einde maakt aan je loopbaan bij deze werkgever.

Maar je voorkomt veel frustratie en een eventuele ziekmelding.

De meeste werkgevers beseffen dat en werken mee.

Ook in dit geval wordt  "Ontslag met wederzijds Goedvinden" geregeld, zodat je aanspraak kunt maken op WW.

Afhankelijk van het aantal dienstjaren kun je een transitievergoeding meekrijgen, waaruit outplacement betaald wordt.

2. Praat met Deskundigen

Een deskundige kan iemand van de vakbond zijn, een jurist of een ervarinsgdeskundige.

Laat je altijd  adviseren over je rechtspositie, want dat is een vak apart.

Ook zij kunnen je helpen met een to do list bij outplacement.

Zij kunnen je vaak tips geven en vertellen waar je nog verder over kunt onderhandelen.

Je werkgever schakelt zeker een deskundige in, dus als jij dat niet doet, dan is dat een gemiste kans.

3. Neem Stelling

Je hebt je verdiept in het speelveld en de spelregels, dus nu wordt het tijd om een doel en een strategie te kiezen en aan je werkgever kenbaar te maken wat je wilt.

  • Wil je blijven, zo ja op welke voorwaarden?
  • Wil je weg, zo ja op welke voorwaarden?
  • Wil je geld, zo ja hoeveel?
  • Wil je begeleiding, zo ja welk bureau?

4. Onderhandel

Door zelfbewust te handelen en te onderhandelen heb ik bijna alle kandidaten die ik heb begeleid meer zien bereiken, dan dat ze gedacht hadden.

Elke organisatie kiest voor eigenbelang en elke organisatie wil zo goedkoop mogelijk uit zijn.

Het is geen gezin, waar mensen op de 1e plaats komen, maar een organisatie met commerciële doelstellingen en belangen, ook al is het een not for profit organisatie.

Het nemen van initiatief en regie wordt beloond!

Overweeg je om te blijven, vraag je dan af of deze werkgever en jij elkaar echt gelukkig maken.

Of wellicht is er een andere baan beschikbaar en kun je onderhandelen over een opleiding.

Wil je weg, dan kun je onderhandelen over de datum van je laatste werkdag, de afkoopsom, het aantal uit te betalen vrije dagen, de inhoud van het getuigschrift of de lengte van het outplacementtraject.

5. Kies zelf je Outplacementbureau

Leidinggevenden en P&O-ers hebben meestal contacten met loopbaanbegeleiders en outplacementbureaus.

Prijsonderhandelingen kunnen een rol spelen, omdat ze korting bedingen.

Het is echter aan te bevelen om zelf zelf een outplacementbureau uit te kiezen, zodat je een traject en een begeleider krijgt die optimaal bij je passen.

Het is immers jouw toekomst!

Zaken waar je dan op kunt letten, zijn: de gehanteerde aanpak, hoe ze rapporteren naar je werkgever, welke faciliteiten ze bieden, wat de resultaten zijn en uiteraard of je een 'klik' voelt.

[embedyt]
[/embedyt]

LoopbaanRegisseur is gespecialiseerd in passie en bezieling, zodat je duurzaam met plezier en vervulling naar je werk gaat.

Voor meer info klik op Outplacement LoopbaanRegisseur.

6. Bepaal wat je nodig hebt voor jouw Toekomst

De ene persoon wil zo snel mogelijk stoppen met werken en het energieverlies te beperken, de andere persoon wil geleidelijk afbouwen en leeft toe naar een afscheidsreceptie.

De ene persoon wil tijd hebben om een pas op de plaats te maken, te reflecteren, de balans op te maken en een nieuwe loopbaankoers uit te stippelen en de andere persoon wil zo snel mogelijk een nieuwe baan.

In een traject wil de ene persoon veel ruimte voor bezinning en bezieling, de andere persoon wil juist leren te presenteren en te netwerken.

Nogmaals het is jouw toekomst.

Als je een te afwachtende houding aanneemt en als Bambi in de koplampen blijft kijken, tikt de tijd verder en kom je op achterstand.

Een nieuwe baan, een nieuwe toekomst en solliciteren is nou eenmaal spannend.

Het is dus aan te bevelen dat je je bekwaamt in alle instrumenten die jouw toekomst vormgeven.

7. Outplacement is geen Crisis maar juist een Kans

De meeste mensen die in zak en as bij me komen roepen na enige tijd: "oooh, dit had ik eigenlijk veel eerder moeten doen!"

Ik zie ze per week en per maand opknappen, weer energie en sprankel krijgen.

Haal eruit wat je eruit kunt halen.

Outplacement is in de meeste gevallen gratis en voor niks.

Je krijgt een kans krijgt om met professionele begeleiding je loopbaanplan uit te stippelen.

Benut die kans en doe er blijvend je voordeel mee!

1- Daagse Masterclass LoopbaanRegie

Wil je een to do list bij outplacement opstellen?

Ben je onderweg naar je burn-out?

Heb je een conflict? Of is je werk saai?

Dan glipt de regie over je loopbaan door je vingers.

Voel je je niet gehoord, niet gezien, niet gewaardeerd?

Dan is het de hoogste tijd om de regie over je loopbaan te pakken.

Wil je passiviteit omdraaien in passie?

Dan is deze masterclass perfect voor jou!

Wil je stoppen met depri zijn op je werk?

Boost dan nu je loopbaan!

Don't be lazy. Get in control!

Voor meer info klik op Masterclass LoopbaanRegie.

Op je LoopbaanSucces,

Bodo Agterhof
Reactie plaatsen