Checklist voor Burn-out. Deze checklist bevat 48 items.
Checklist voor Burn-out. Deze checklist bevat 48 items.

Checklist voor Burn-out. Deze checklist bevat 48 items.

Checklist voor Burn-out.

Hoe weet je of je een burn-out hebt?

Deze checklist bevat 48 items, zodat je objectief kunt vaststellen hoe groot je burn-out is.

Wanneer heb je te veel hooi op je vork genomen?

Wanneer ben je overspannen?

Wanneer is het erger en heb je een burn-out?

Checklist voor Burn-out met 48 items

Checlist voor Burn-out met 48 Items

 

Als je overspannen bent, kom je er weer bovenop als je een paar weken rustiger aandoet, voldoende rust neemt, voldoende slaapt en leuke dingen doet.

Een burn-out is anders dan overspannen.

Als je overspannen bent, dan ben je even oververhit.

Als je een burn-out hebt, dan zit je in de survival modus.

Zeg maar in de zombie modus.

De Checklist met 48 items om je burn-out te meten

Als je een burn-out hebt, dan weet je links niet meer hoe je het rechts hebt.

Dan kun je geen boodschappenlijstje maken met 10 artikelen.

Al ga je naar de supermarkt met dit boodschappenlijstje, dan lukt het amper om exact met deze 10 artikelen thuis te komen.

De 7 Stressfactoren in je werk

Beverly Potter, de Amerikaanse burn-out deskundige ontwierp een Burn-out Potential Inventory.

Daarin worden de burn-out veroorzakende situaties benoemd.

Stressfactoren in je werk:


 1. Slechte werksfeer: Risico 4x zo hoog
 2. Geen autonomie over werktempo: Risico 4x zo hoog
 3. Te hoog werktempo: Risico 3x zo hoog
 4. Te weinig creatieve inbreng: Risico 3x zo hoog
 5. Eentonig werk: Risico 2x zo hoog
 6. Geen plezier in werk: Risico 2x zo hoog
 7. Hoge tijdsdruk: Risico 2x zo hoog.
 8. Deze factoren waren aanleiding om een Checklist voor Burn-out met 48 items op te stellen.  Machteloosheid
  Ik kan de problemen die mij worden toegewezen niet oplossen.
  Ik zit klem in een baan zonder vooruitzichten.
  Ik ben niet in staat beslissingen die mij beïnvloeden op te lossen.
  Ik word misschien ontslagen en daar kan ik niets aan doen.
  Inadequate informatie
  De reikwijdte en de verantwoordelijkheden van mijn baan zin mij niet duidelijk.
  Ik heb niet d informatie die ik nodig heb om het goed te doen.
  Mensen met wie ik werk begrijpen niet wat mijn rol in het geheel is.
  Ik begrijp het doel van mijn werk niet.
  Conflict
  Ik zit er middenin.
  Ik moet aan conflicterende vragen tegemoet komen.
  Ik ben het niet eens met mensen op het werk.
  Ik moet procedures aan mijn laars lappen om het werk voor elkaar te krijgen.
  Ondermijnende collegiale verhoudingen
  Collega’s ondermijnen me.
  De leiding trekt sommige mensen voor.
  Machtspolitiek hindert me in de uitoefening van mijn werk.
  Mensen concurreren met elkaar in plaats van samen te werken.
  Overbelasting
  Mijn werk belast mij in mijn privé-leven.
  Ik heb teveel te doen en te weinig tijd om het te doen.
  Ik moet mijn werk mee naar huis nemen.
  De hoeveelheid werk die ik heb oefent een negatieve invloed uit op de kwaliteit van mijn werk.
  Verveling
  Ik heb te weinig te doen.
  Ik ben overgekwalificeerd voor het werk dat ik doe.
  Mijn werk is niet uitdagend.
  Het grootste gedeelte van mijn tijd besteed ik aan routinezaken.
  Slechte feedback
  Ik weet niet wat ik goed of fout doe.
  Ik weet niet wat mijn baas vindt van mijn werk.
  Ik krijg informatie te laat om ernaar te handelen.
  Ik zie geen resultaten van mijn werk.
  Straf
  Mijn baas is kritisch.
  Iemand anders strijkt met de eer van mijn werk.
  Mijn werk wordt niet gewaardeerd.
  Ik krijg de schuld van andermans fouten.
  Vervreemding
  Ik ben geïsoleerd van de anderen.
  Ik ben slechts een miniem radertje in de gehele organisatie.
  Ik deel niet veel met mijn collega’s.
  Ik vermijd mensen te vertellen waar ik werk of wat ik doe.
  Tweeslachtigheid
  De regels veranderen continue.
  Ik weet niet wat er van mij verwacht wordt.
  Er is geen relatie tussen hoe ik werk en het succes van mijn werk.
  Prioriteiten die ik moet stellen, zijn voor mij onduidelijk.
  Gebrek aan beloning
  Mijn werk geeft geen voldoening.
  Ik heb weinig echte successen.
  Mijn carrière prognose is niet uitgekomen.
  Ik krijg geen respect.
  Waarde conflict
  Ik moet sjoemelen met mijn waarden.
  Mensen keuren af wat ik doe.
  Ik geloof niet in de instelling/organisatie.
  Mijn hart ligt niet in mijn werk.

  Elke regel kun je een waardering geven tussen 1 en 10 punten.

  Tel alles bij elkaar op en deel door 48 punten, dan weet je wat je gemiddeld scoort op burn-out risico.

  Succes gewenst met deze Checklist voor Burn-out met 48 items.

  (Bron: 'Omgaan met Burnout' van Carien Karsten en 'Overcoming Job Burnout, how to renew enthusiasm for work' van Beverly Potter)

  Burn-out: Oorzaken van Binnenuit

  Persoonlijke eigenschappen spelen een grote rol. Een burn-out wordt vaak aan werk toegeschreven. De echte oorzaken zitten echter in de combinatie van werk en je persoonlijkheid.

  Daarbij kun je denken aan de volgende persoonlijke eigenschappen:


 • perfectionisme; het moet bovenal perfect
 • controle: situaties en mensen onder controle willen houden
 • loyaal: te inschikkelijk naar bepaalde mensen of situaties
 • verantwoording: jezelf verantwoordelijk voelen en alles op je nek nemen
 • sub-assertief: moeilijk nee zeggen of grenzen stellen.

Diepere Oorzaken Burn-out

Als LoopbaanProfessional zie ik oorzaken die op een nog dieper niveau liggen dan de persoonlijke eigenschappen; ze liggen op zielniveau. Elk mens heeft een missie; een levensopdracht; een levenspad.

Bij een burn-out ben je mijlenver van "je padje af". Gedurende meerdere jaren wordt je dan iemand die je eigenlijk helemaal niet bent.

Burn-out: hoe kom je eruit?

Loopbaanregisseur hanteert een 5-stappenplan, waarmee je gegarandeerd uit je burn-out komt:


 1. de eerste drie maanden vijf gesprekken om tot rust te komen en enige stabiliteit te hervinden
 2. in de twee maanden daarna 4 gesprekken om tot de kern van de oorzaak te komen
 3. de Personal Power Training. Dit is een intensieve driedaagse training, waarbij je je grootste krachtbron ontdekt, je levensopdracht en je 5 grootste talenten;
 4. de Professional Power Training. Ook dit is een intensieve driedaagse training, waarbij je ontdekt welke loopbaankoers jij met passie kunt volgen. Welke banen, branches en typen werkgevers passen bij jou?
 5. afsluitend gesprek met een overzicht van je talenten, koers, uniciteit en meerwaarde.
 6. Wil je van Burned-out naar Burning?

  Wil je af van je burn-out?

  Wil je weer levendig zijn en vol met energie?

  Wil je de regie over je loopbaan?

  Dan heb ik een super mooi aanbod voor je:

  1- Daagse Masterclass LoopbaanRegie

  Ben je onderweg naar je burn-out?

  Heb je een conflict? Of is je werk saai?

  Dan glipt de regie over je loopbaan door je vingers.

  Voel je je niet gehoord, niet gezien, niet gewaardeerd?

  Dan is het de hoogste tijd om de regie over je loopbaan te pakken.

  Wil je passiviteit omdraaien in passie?

  Dan is deze masterclass perfect voor jou!

  Wil je stoppen met depri zijn op je werk?

  Boost dan nu je loopbaan!

  Don't be lazy. Get in control!

  Voor meer info klik op Masterclass LoopbaanRegie.

  Met hart en ziel,

  Bodo Agterhof
Reactie plaatsen