Zijn de kosten van Outplacement Aftrekbaar van de Belasting?
Zijn de kosten van Outplacement Aftrekbaar van de Belasting?

Zijn de kosten van Outplacement Aftrekbaar van de Belasting?

Zijn de kosten van outplacement aftrekbaar van de belasting?

Daarover verschillen de meningen.

De kosten voor beroepsverwerving zijn aftrekbaar t/m. 2018.

Het criterium voor de belastingdienst is dat datgene wat je wilt aftrekken als kostenpost verband houdt met inkomensverwerving en/of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt.

In het verleden was er veel aftrekbaar van de belasting, ook de kosten van loopbaanbegeleiding en outplacement.

Zijn de kosten van outplacement aftrekbaar van de belasting?

Zijn de Kosten van Outplacement Aftrekbaar van de Belasting?

Als werkgever en ondernemer kun je de kosten voor loopbaanadvies en outplacement aftrekken van de belasting (incl. BTW), als er sprake is van een leertraject, waar de werknemer kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.

Dat is inclusief de kosten voor beroepskeuzetesten, de werving & selectie van nieuwe medewerkers, loopbaanbegeleiding van werknemers en ook de kosten van outplacement en re-integratie 1e en 2e spoor.

Uiteraard moeten voor de werkgever deze kosten wel eerst aan omzet verdiend worden, maar deze kosten zijn aftrekbaar van de belasting.

Van de kosten die je opvoert, kun je 30% tot 50% terugkrijgen bij je aangifte inkomstenbelasting.

Outplacement aftrekken van de belasting?

Er zijn situaties, waardoor je als werknemer er voor kunt kiezen om te vertrekken bij je werkgever.

Sommige werkgevers werken met je mee en zijn bereid om de kosten van een loopbaanbegeleider voor je te betalen.

Daarmee krijg je houvast.

En begeleiding tot en met een volgende baan.

Liefst een baan waar je met plezier heen gaat.

Maar niet welke werkgever is zo positief ingesteld.

Er zijn zelfs werkgevers die er op uit zijn om jou het leven zuur te maken.

In dat geval zijn er geen winnaars.

Als je aan de verliezende hand bent, dan kun je het beste de knoop doorhakken.

Er zijn bureaus die outplacementtrajecten aanbieden die voor particulieren betaalbaar zijn.

Deze kosten waren aftrekbaar van de belasting tot en met 2018.

Er was een drempel van minimaal € 250,- inclusief BTW.

Waren de kosten van outplacement aftrekbaar van de belasting?

Het programma voor loopbaanbegeleiding of outplacement was aftrekbaar, maar de reiskosten niet.

Eventuele kosten voor overnachting en catering waren ook niet aftrekbaar.

Verder was er een maximum van € 15.000,-.

Vanzelfsprekend had je wel een officiële nota nodig.

Toelichting Kluwer Belastinggids 2013

“Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaan-begeleiding onder voorwaarden aftrekbaar.

Er moet voor de fiscus sprake zijn van ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’.

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken.

Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. 

Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige loopbaanbegeleiding of toezicht van een derde.”

De aftrekbaarheid van outplacement afgeschaft

Helaas, per 2019 is outplacement niet meer aftrekbaar van de belasting.

Ook zijn de kosten van loopbaanbegeleiding niet meer aftrekbaar van de belasting.

De overheid is bezig het belastingstelsel te vereenvoudigen.

Jammer genoeg sneuvelen daarbij een aantal regelingen die voor werknemers erg aantrekkelijk waren.

Wel is er een ander lichtpuntje.

En dat is de economie.

Want die draait als een trein en dat is reuze fijn.

1-Daagse Masterclass LoopbaanRegie

Ben je onderweg naar je burn-out?

Heb je een conflict? Of is je werk saai?

Dan glipt de regie over je loopbaan door je vingers.

Voel je je niet gehoord, niet gezien, niet gewaardeerd?

Dan is het de hoogste tijd om de regie over je loopbaan te pakken.

Wil je passiviteit omdraaien in passie?

Dan is deze masterclass perfect voor jou!

Wil je stoppen met depri zijn op je werk?

Boost dan nu je loopbaan!

Don't be lazy. Get in control!

Voor meer info klik op Masterclass LoopbaanRegie.

Op je LoopbaanSucces,

Bodo Agterhof
Reactie plaatsen