Wat is Outplacement precies? En wat is het niet?
Wat is Outplacement precies? En wat is het niet?

Wat is Outplacement precies? En wat is het niet?

Wat is Outplacement precies? 

En wat is outplacement niet?

Outplacement is begeleiding van werk naar werk.

De loopbaanprofessional begeleidt je tot en met de nieuwe baan.

De definitie in Wikipedia luidt: “Het voor rekening van de werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die om wat voor reden dan ook, een andere passende werkkring moeten zoeken”.

Wat is Outplacement precies?

Wat is Outplacement precies

Het is tegenwoordig gangbaar dat een werkgever bij ontslag of reorganisatie de werknemer outplacement aanbiedt.

Alleen als de werkgever failliet gaat of te weinig financiële middelen heeft, wordt geen outplacement aangeboden.

De werkgever is wettelijk zelfs verplicht om geld ter beschikking te stellen voor begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Wat is Outplacement niet?

Outplacement vraagt zelfwerkzaamheid om met begeleiding van een adviseur met grondige kennis van de arbeidsmarkt een nieuwe werkkring te veroveren.

In grote lijnen zul jij het werk dus moeten doen.

Ze gaan niet voor je vissen, maar ze gaan je leren vissen.

Wat is Outplacement precies?

Wat is outplacement precies?

Outplacement is begeleiding bij je zoektocht naar nieuw werk.

Tijdens het outplacementtraject zijn er een aantal fasen:
 • Ongeloof en boosheid. Ontslagen worden is voor de meeste mensen onvrijwillig en erg vervelend. Het gebeurde moet eerst een plek krijgen
 • Wie ben ik? De kandidaat krijgt inzicht in de persoonlijkheid, talenten, sterkten en zwakten
 • Wat kan ik? Het is belangrijk om kort en bondig te kunnen vertellen over de werkervaring, de geboekte resultaten en de expertise
 • Wat wil ik? Wat is de loopbaankoers, welk werk heeft je passie, wat voor resultaten heb je geboekt in eerdere banen, waarin ben jij een expert, welke branches passen het beste bij je
 • CV en LinkedIn. Een krachtige en onderscheidende CV en een professioneel LinkedIn profiel
 • Persoonlijke presentatie. De Elevator Pitch; dat is je één minuut presentatie, zodat je een kapstok hebt bij netwerk- en sollicitatiegesprekken
 • Netwerken. Digitaal je netwerk uitbreiden via social media en fysiek door met veel mensen te praten over wat je zoekt
 • Jobhunt. vacatures opsporen
 • Solliciteren. Leren je perfect te presenteren en trefzekere antwoorden te geven
 • Onderhandelen over je salaris en de arbeidsvoorwaarden.

Soorten outplacement


 1. Vrijwillige outplacement. Soms komt een werknemers tot de conclusie dat hij/zij veranderd is, uitgegroeid of werknemer en werknemer passen niet meer bij elkaar. De werknemer maakt dit bespreekbaar met de direct leidinggevende en/of P&O, waarna er vaak een vertrekregeling overeengekomen wordt inclusief outplacement
 2. Gedwongen outplacement. Reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij veelal arbeidsplaatsen komen te vervallen. Als de werkgever de zaken goed regelt, is er een sociaal plan inclusief outplacement, zodat de werknemer professioneel begeleid wordt naar een nieuwe baan.
 3. Groeps-outplacement. Als er bij een werkgever meer dan 10 arbeidsplaatsen komen te vervallen, kunnen de werknemers in groepen door een outplacementbureau begeleid worden naar een nieuwe baan
 4. Individuele outplacement. Als er bij een werkgever slechts enkele werknemers ontslagen worden, kunnen zij vaak zelf een bureau kiezen.
 5. Hoe lang duurt outplacement?

  Als de kandidaat redelijk in zijn of haar kracht staat, de belangrijkste talenten kan benoemen en een globaal beeld heeft van de loopbaankoers, dan kunnen de fasen 1 tot en met 6 in 3 maanden doorlopen worden.

  Als de kandidaat en de coach er hard aan werken, kan de baan met nog eens 3 maanden veroverd worden.

  Als er sprake is van boosheid, conflicten, overspannenheid, de kandidaat heeft geen goed beeld van zichzelf of als de zoekrichting onbekend is, duurt het outplacementtraject langer.

  Negen maanden of een jaar is dan gebruikelijk.

  Als de werkgever (semi-) overheid is, dan kan de CAO of het sociaal plan een outplacement-termijn aanbieden van 2 jaar.

  Wat is een goede outplacement begeleider?

  Als eerste is het succespercentage belangrijk.

  Hoeveel % van de outplacementtrajecten verloopt succesvol.

  Is dat aantoonbaar met bijvoorbeeld testimonials?

  Er zijn in Nederland duizenden loopbaanbegeleiders die kandidaten begeleiden bij ontslag en outplacement.

  Je kunt vragen hoe lang iemand dit werk doet en hoeveel mensen er op jaarbasis begeleid worden.

  Ook kun je op LinkedIn kijken naar het aantal referenties en wat ze zeggen.

  Professionele loopbaanbegeleiders kunnen lid zijn van de brancheorganisatie NOLOC of CMI. 

  Een goede begeleider spreekt ook de taal van de werkgever, durft je te confronteren, weet hoe werving en selectie werkt bij werkgevers en heeft een groot werkgeversnetwerk.

  De begeleider opent deuren voor je en regelt netwerkgesprekken voor je.

  Wel moet je ervoor zorgen dat je zelf ook veel netwerkt; als jij weinig doet dan zal je coach minder geneigd zijn om voor je door het vuur te gaan.

  Wat is het prijskaartje van Outplacement?

  Er zijn trajecten vanaf € 2.000,- met een aantal individuele gesprekken en een e-learning pakket.

  De bedragen kunnen oplopen tot boven de € 10.000,- bij exclusievere bureaus.

  Gemiddeld kost een outplacementtraject € 5.000,- excl. BTW.

  Vaak krijgt de kandidaat van de werkgever een transitievergoeding om de kosten van het outplacementtraject te dekken.

  Als je geen transitievergoeding ontvangt en  de outplacement kosten zelf moet betalen, kun je de kosten t/m. 2018 aftrekken van de belasting.

  Sommige bureau's geven korting als je een traject met eigen middelen financiert. Vraag er altijd naar!

  Wat levert outplacement op?

  Een nieuwe baan.

  Daar zijn varianten op mogelijk.

  Als de kandidaat liever een parttime baan wil of voor zichzelf wil beginnen, dan is dat het einddoel.

  De scores van de meeste bureaus liggen in economisch moeilijke tijden rond de 60% en in economisch goede tijden rond de 80%.

  Vraag het outplacementbureau naar de scoringspercentages en check de referenties.

  Van Werk naar Werk

  Bij de meeste outplacementtrajecten worden kandidaten net zo lang begeleid als nodig is om een andere baan te veroveren.

  Van werk naar werk dus.

  Tips voor outplacement


 • Spreek duidelijk af wat je wilt bereiken. Is dat fulltime of parttime? In dienstverband, als freelancer of voor jezelf beginnen.
 • Is de loopbaanbegeleider zelf wel bevlogen? Als dat het geval is, doet hij graag wat extra's, zoals het regelen van netwerkgesprekken
 • Telefonisch bereikbaar buiten kantooruren? Dat kan handig zijn voor als je bijvoorbeeld onverwacht een netwerk- of sollicitatiegesprek hebt
 • Een goede loopbaanbegeleider informeert jouw werkgever alleen over de inhoudelijke stappen na jouw toestemming
 • Koerst de coach meer op sfeer en de begeleidingstechnieken of op resultaat?
 • Spreekt de coach de zakelijke taal van werkgever?
 • Kijk op LinkedIn hoe groot het netwerk is van de coach
 • Hoe ervaren is het bureau met trajecten van werk naar werk?
 • Durft het bureau een bestemmingsgarantie af te geven?

Wat doet LoopbaanRegisseur voor je bij Outplacement?

Het outplacement-programma van Loopbaanregisseur biedt jou:


 • Persoonlijke kracht: zelfvertrouwen, talenten en charisma.
 • Professionele kracht: loopbaankoers, passie en expertise.
 • Presentatiekracht: leren presenteren met charisma, Elevator Pitch, make-over, een film- en fotoshoot
 • Promotiekracht: een CV die bovenop de stapel komt zodat je uitgenodigd wordt, een LinkedIn profieel die uitnodigingen genereert, een zakelijk Facebook profiel om verborgen vacatures op te sporen, netwerkbijeenkomsten en  nieuwe netwerkcontacten.  communicatie- en sollicitatievaardigheden.
 • Sollicitatiekracht: hoe creëer je netwerkgesprekken, hoe creëer je sollicitatiegesprekken, een eigen website, een Video-CV, grip krijgen op de verborgen vacatures en vacatures opsporen met social media. Uiteraard zet LoopbaanRegisseur het eigen netwerk actief in.
LoopbaanRegisseur kent bij outplacement een slagingspercentage van 95% en is gespecialiseerd in passie en bezieling, zodat je duurzaam met plezier en vervulling naar je werk gaat. Voor meer info klik op Outplacement LoopbaanRegisseur.

1- Daagse Masterclass LoopbaanRegie

Ben je onderweg naar je burn-out?

Heb je een conflict? Of is je werk saai?

Dan glipt de regie over je loopbaan door je vingers.

Voel je je niet gehoord, niet gezien, niet gewaardeerd?

Dan is het de hoogste tijd om de regie over je loopbaan te pakken.

Wil je passiviteit omdraaien in passie?

Dan is deze masterclass perfect voor jou!

Wil je stoppen met depri zijn op je werk?

Boost dan nu je loopbaan!

Don't be lazy. Get in control!

Voor meer info klik op Masterclass LoopbaanRegie.

Op je LoopbaanSucces,

Bodo Agterhof
Reactie plaatsen